Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee Suomessa työskentelemistä varten virallisen opettajan kelpoisuuden. Opetushallitus voi määrätä, että pätevyyden saamiseksi täytyy suorittaa joitakin täydentäviä opintoja. Opettajaksi Suomessa - OSU -projekti tarjoaa opettajille pätevöittäviä opintoja ja helpottaa näin polkua edelleen työelämään. 

Pätevöittävät opinnot ammatillisissa opettajakorkeakouluissa

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke tarjoaa täydentäviä opintoja ulkomailta Suomeen muuttaneille opettajille. Koulutuksen avulla voi saada ammatillisen opettajan pätevyyden. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutus alkaa joulukuussa 2021. 

Opettajaksi Suomeen -koulutus sopii opettajalle, jolla on

  • korkeakoulutasoinen opettajankoulutus, joka on suoritettu ulkomailla
  • tutkinnon tunnustamiseen liittyvä rinnastamispäätös, jonka on myöntänyt Opetushallitus 
  • työkokemusta. 

Ajankohtaista

Opettajaksi Suomeen -koulutushaku käynnistyi!

Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät erillishaun, joka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille opettajille, jotka tarvitsevat täydentäviä opintoja ulkomailla suoritettuun tutkintoonsa. 
Lue Tampereen ammattikorkeakoulun uutinen

OSU-projektin 2 polkua opettajille:

Pätevöittävät opinnot
Polku A

Opettajille, jotka tarvitsevat opettajan työn pätevyyttä varten täydentäviä opintoja. Sisältää yksilölliset pedagogiset opinnot (alkaa joulukuussa), suomen kielen opintoja ja opetusharjoittelua.  

Miten pääsee mukaan?

Hae koulutukseen 1.-15.10.2021 aikana: Lisätietoja 

 

Uraohjauksen polku
Polku B

Valmistuneille maahanmuuttajataustaisille opettajille.
Uraohjausta, suomen kielitaidon vahvistamista ja verkostoitumista.

Käynnistyy vuonna 2022. Tähän voivat osallistua A-polun pätevöittävään koulutukseen osallistuneet ja muut maahanmuuttajataustaiset opettajat. 

Tulossa myös Opettajaksi Suomeen -verkkokurssi.

 

Lisätietoja

Ota yhteyttä:

Leppäkorpi Anna

Leppäkorpi Anna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357

Mikä on rinnastamispäätös?

Jos olet suorittanut opettajan tutkinnon ulkomailla ja haluat työskennellä opettajana Suomessa, tarvitset sitä varten tutkinnon tunnustamispäätöksen. Tämän päätöksen antaa Opetushallitus. Yleensä tunnustamiseen liittyy rinnastamispäätös. Rinnastamispäätöksessä määrätään, kuinka paljon sinun täytyy suorittaa täydentäviä opintoja Suomessa. Nämä opinnot voit suorittaa esimerkiksi jossain ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Suomessa on viisi ammatillista opettajakorkeakoulua.

Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivulla: 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa