uutinen 20.9.2023

Kehitä työhyvinvointia työtä tuunaamalla – käsikirja työyhteisöille julkaistu

käsikirjassa tarkastellaan työyhteisölähtöistä työn tuunaamista ja työhyvinvoinnin kehittämistä, joka hyödyntää yhteiskehittämistä ja työhyvinvoinnin muotoilun menetelmiä.

Käsikirjassa kuvataan käytännönläheisesti, miten työn tuunausta ja työhyvinvoinnin

muotoilua voidaan hyödyntää työhyvinvointia edistävästi.

Käsikirja pohjautuu TarMu -projektissa toteutettuun vaiheittaiseen, työpajatyöskentelyyn perustuvaan kehittämistyöhön neljän moniammatillisen terveydenhuollon työyhteisön kanssa. Projektin lähtökohtana oli työntekijä- ja työyhteisölähtöiset kehittämismenetelmät, jotka mahdollistavat työyhteisön jäsenten aktiivisen toimijuuden työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämisessä.

Käsikirja sisältää kehittämisprosessin kuvauksen, käytetyt menetelmät ja työkalut sekä kokemuksia hyväksi todetuista käytänteistä. Käytetyt menetelmät todettiin helposti muokkautuviksi sopien hyödynnettäväksi myös jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Käsikirja on laadittu Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa Tarinoilla muutosta

palliatiivisen hoidon työhyvinvointiin -projektissa.