TKI-projektit

Jamkissa TKI-toimintaa toteutetaan pääasiassa projektitoiminnan kautta yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Keski-Suomessa, muualla Suomessa ja kansainvälisillä kentillä.

Vaikuttavaa TKI-toimintaa yli 150 projektissa

Kehittämistoimintaan painottuva TKI-toiminta palvelee työelämää ja huomioi toimintaympäristön tarpeet. Se on systemaattista toimintaa uuden tiedon käyttämiseksi uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Vahvan kehittämistyön lisäksi Jamkissa on panostettu uutta tietoa tuottavan tutkimuksen edistämiseen. Osana vaikuttavaa TKI-toimintaa Jamk haluaa projektissa aikaansaatujen tulosten jatkavan elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen.

Erinomainen projekti, joka varmasti kehittää osallistujayritysten, Jamkin sekä koko alueen kilpailukykyä ja osaamista - palaute Robots on Road -projektista

Opinnäytetyön tekeminen projektille

Opiskeletko Jamkissa ja mietit opinnäytetyön aihetta? Joissakin projekteissa on mahdollista tehdä opinnäytetöitä. Tutustu projektikuvauksiin, ota yhteyttä projektipäällikköön ja kysy tai ehdota opinnäytetyön aihetta. Projekteihin liittyvät opinnäytetyöt soveltuvat erityisesti YAMK-opiskelijoille.

Projektikuvauksia vahvuusaloittain

Jamkin TKI-projektien merkittävimmät rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia, joiden tavoitteita ovat mm. työllisyyden edistäminen, alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan unioni, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland sekä tutkimusrahoitusta tarjoavat toimijat. Lue alta linkkien takaa, mitä Jamkin TKI-projekteissa tehdään juuri nyt ja millaisia tuloksia niissä saadaan aikaan.

Projektien sivustoja

Digibuusti!

Millaista digitukea Keski-Suomessa tarjotaan ja kenen vastuulla sen järjestäminen on? Entä voisiko digipelaamisella innostaa ikäihmisiä digin pariin ja murtaa digiskeptisten vastarintaa? Kaikkeen tähän etsimme ratkaisuja Digibuusti!-projektissa – tervetuloa mukaan!

OVE-harjoittelu

OVE-harjoittelu-projektissa kehitämme uudenlaisen monikulttuurisen moduuliharjoittelumallin hoitotyöhön. Tavoitteenamme on vahvistaa työharjoitteluja ohjaavien hoitajien osaamista kielitietoisuudessa, kulttuurisensitiivisyydessä sekä monikulttuurisen ryhmän ohjaamisen taidoissa.

MieliLiike - mielenterveyttä liikkumalla

MieliLiike-hankkeessa kehitetään interventio ja malli, jossa hyödynnetään liikkumista ja liikuntaa osana mielenterveyden hoitoa.

TKI-telakointi

Hankkeessa rakennetaan organisaatioiden yhteistä toimintaympäristöä, jonka avulla yritykset löytävät yhdestä paikasta korkeakoulujen laboratoriot, laitteistot, palvelut ja asiantuntijat.

KyberSoTe

Sote-alan ammattilaisten kyberosaamista ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä vahvistamassa.

ExoPELA

Exoskeletonit pelastusalalla

Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle

Valtakunnallisessa projektissa vahvistetaan ja laajennetaan Ohjaamoiden ja oppilaitosten yhteistyötä sekä kehitetään uusia yhteisiä toimintamalleja ja –tapoja erityisen tervetulleiden ryhmien tavoittamiseksi ja koulutukseen kiinnittymisen edistämiseksi.

SUUNTA - Liikunnan tulevaisuuden suuntaviivat

SUUNTA Liikunnan tulevaisuuden suuntaviivat -projektissa tarkastellaan urheilu- ja liikuntajärjestöjä muuttuvassa maailmassa ja liikuntatoimen paikallinen organisoitumista.

Finnish Future Farm

Biotalouskampuksesta älymaatalouden osaamiskeskittymä ja kohtaamispaikka: Finnish Future Farm -hanke tuo älymaatalouden uudet teknologiat, kansalliset ja kansainväliset verkostot, rahoituksen ja ratkaisut yhteen Saarijärvelle, Keski-Suomeen.

Kysy lisää

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574