TKI-projektit

Jamkissa TKI-toimintaa toteutetaan pääasiassa projektitoiminnan kautta yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Keski-Suomessa, muualla Suomessa ja kansainvälisillä kentillä.

Vaikuttavaa TKI-toimintaa yli 150 projektissa

Kehittämistoimintaan painottuva TKI-toiminta palvelee työelämää ja huomioi toimintaympäristön tarpeet. Se on systemaattista toimintaa uuden tiedon käyttämiseksi uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Vahvan kehittämistyön lisäksi Jamkissa on panostettu uutta tietoa tuottavan tutkimuksen edistämiseen. Osana vaikuttavaa TKI-toimintaa Jamk haluaa projektissa aikaansaatujen tulosten jatkavan elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen.

Erinomainen projekti, joka varmasti kehittää osallistujayritysten, Jamkin sekä koko alueen kilpailukykyä ja osaamista - palaute Robots on Road -projektista

Opinnäytetyön tekeminen projektille

Opiskeletko Jamkissa ja mietit opinnäytetyön aihetta? Joissakin projekteissa on mahdollista tehdä opinnäytetöitä. Tutustu projektikuvauksiin, ota yhteyttä projektipäällikköön ja kysy tai ehdota opinnäytetyön aihetta. Projekteihin liittyvät opinnäytetyöt soveltuvat erityisesti YAMK-opiskelijoille.

Projektikuvauksia vahvuusaloittain

Jamkin TKI-projektien merkittävimmät rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia, joiden tavoitteita ovat mm. työllisyyden edistäminen, alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan unioni, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland sekä tutkimusrahoitusta tarjoavat toimijat. Lue alta linkkien takaa, mitä Jamkin TKI-projekteissa tehdään juuri nyt ja millaisia tuloksia niissä saadaan aikaan.

Projektien sivustoja

Luonnostaan ToimiVa - LuoVa

Kohti hyvinvointia ja ympäristötekoja ympäristökriisien aikakaudella.

Täsmäsuo

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen.

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet

Vastuullisuuden ja eettisyyden teemat ovat nousseet viimeisten vuosien aikana entistä keskeisimmiksi liikuntapolitiikan sisällöiksi. Tarkastelemme ja analysoimme ilmiötä politiikkadokumenteista, liikunnan ja urheilun eri toimijatasoilla ja järjestötoimijoiden omien tulkintojen sekä arjen kokemusten avulla.

MYRSKY

MYRSKY-projekti tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille maksuttoman ja joustavan palvelukokonaisuuden toimintaympäristön muutosten hallintaan. Palveluihin kuuluu laaja valikoima valmennuksia ja mikro-opintoja, jotka on rakennettu yhteistyössä Länsi-Suomen muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

SmartCHANGE

SmartCHANGE-tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa. Kansainvälisessä hankkeessa Likesin rooli liittyy erityisesti terveysdatan tuottamiseen ennustemallia varten sekä sovelluksen kehittämiseen ja testaamiseen koulu- ja terveydenhuoltoympäristössä.

Liikunnan järjestötietokanta

Liikunnan järjestötietokanta on julkinen tietokanta, johon on koottu tietoja valtakunnallisten ja alueellisten liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksista ja tasa-arvotiedoista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes päivittää tietokantaa vuosittain.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes koordinoi tutkimusta liikuntapolitiikan toimien vaikutuksesta. 

Likes koordinoi tutkimusta suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisestä muutoksesta. Hankkeen päättyessä julkaistaan kirja suomalaisesta liikuntapolitiikan ja mahdollisesti laajemmin hyvinvointipolitiikasta.

TeopuuKS

Puurakentaminen poikkeaa muusta rakentamisesta, eivätkä sen prosessit ole vielä vakiintuneita. Teollisen puurakentamisen kehittäminen Keski-Suomessa (TeopuuKS) -projekti tuottaa tietoa sekä kehittää teollisen puurakentamisen käytäntöjä ja verkostoja Keski-Suomessa.

Liikunnan järjestötiedon kehittäminen

Liikunnan järjestötoimintaan liittyvän tietopohjan kehittäminen parantaa tiedon avointa sekä maksutonta saatavuutta eri toimijaryhmille. Hankkeessa tuotetut tietokannat ovat avoimesti ja maksuttomasti käytettävissä, ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Kysy lisää

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574