TKI-projektit

Jamkissa TKI-toimintaa toteutetaan pääasiassa projektitoiminnan kautta yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Keski-Suomessa, muualla Suomessa ja kansainvälisillä kentillä.

Vaikuttavaa TKI-toimintaa yli 150 projektissa

Kehittämistoimintaan painottuva TKI-toiminta palvelee työelämää ja huomioi toimintaympäristön tarpeet. Se on systemaattista toimintaa uuden tiedon käyttämiseksi uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Vahvan kehittämistyön lisäksi Jamkissa on panostettu uutta tietoa tuottavan tutkimuksen edistämiseen. Osana vaikuttavaa TKI-toimintaa Jamk haluaa projektissa aikaansaatujen tulosten jatkavan elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen.

Erinomainen projekti, joka varmasti kehittää osallistujayritysten, Jamkin sekä koko alueen kilpailukykyä ja osaamista - palaute Robots on Road -projektista

Projektikuvauksia vahvuusaloittain

Jamkin TKI-projektien merkittävimmät rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia, joiden tavoitteita ovat mm. työllisyyden edistäminen, alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan unioni, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland sekä tutkimusrahoitusta tarjoavat toimijat. Lue alta linkkien takaa, mitä Jamkin TKI-projekteissa tehdään juuri nyt ja millaisia tuloksia niissä saadaan aikaan.

Projektien sivustoja

Hybridiluonto

Työstä palautuminen luontokokemusten kautta – mennäkö metsään vai virtuaalimetsään?

AIRe-Platform

AIRe-Platform -projektin tavoitteena on uudistaa kuntoutusta Suomessa ja kansainvälisesti, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja muiden mukaan kutsuttavien toimijoiden käyttöön tarkoitetun digitaalisen kuntoutuk­sen simulaatio- ja kehittämisympäristön avulla.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys tuottaa kansallista seurantatietoa pyöräilyn olosuhteiden ja edistämisen tilanteesta ja kehityksestä Suomessa.

SaSU

Jamkin ja Glorian yhteisen SaSU-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja helpottaa ulkomaisten sairaanhoitajien integroitumista suomalaiselle urapolulle.

Hyvinvointia lukioon

Hyvinvointia lukioon -kehittämishankkeen (2019–2022) tavoitteena on edistää opiskelijoiden taitoja huolehtia omasta jaksamisestaan riittävän unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin avulla.

Liikkuvaa matikkaa

Liikkuvaa matikkaa -tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta.

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti on tutkimuspohjainen yhteenveto. Tuloskortti esittelee kattavasti lasten ja nuorten liikunnan ja liikkumisen eri osa-alueiden tilanteen varhaiskasvatusiästä opiskeluikään.

Liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden seuranta

Liikunnallisen elämäntavan paikallisella kehittämisavustuksella tuetaan kuntien, kuntayhtymien ja paikallisten yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien kehittämistoimintaa hankemuodossa. Paikallisten hankkeiden seurannasta ja arvioinnista vastaa Likesin arviointitiimi.

DiyKS – Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa –hankkeen (DiyKS) tarkoituksena on edistää maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista, lisätä yritysten ja yhteisöjen toiminnan digitalisoitumista sekä tietoisuutta teknologiaratkaisujen ympäristövaikutuksista, ja kasvattaa yritysten ja yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä Keski-Suomen kunnissa.

Kysy lisää

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047