TKI-projektit

Jamkissa TKI-toimintaa toteutetaan pääasiassa projektitoiminnan kautta yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Keski-Suomessa, muualla Suomessa ja kansainvälisillä kentillä.

Vaikuttavaa TKI-toimintaa yli 150 projektissa

Kehittämistoimintaan painottuva TKI-toiminta palvelee työelämää ja huomioi toimintaympäristön tarpeet. Se on systemaattista toimintaa uuden tiedon käyttämiseksi uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Vahvan kehittämistyön lisäksi Jamkissa on panostettu uutta tietoa tuottavan tutkimuksen edistämiseen. Osana vaikuttavaa TKI-toimintaa Jamk haluaa projektissa aikaansaatujen tulosten jatkavan elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen.

Erinomainen projekti, joka varmasti kehittää osallistujayritysten, JAMKin sekä koko alueen kilpailukykyä ja osaamista - palaute Robots on Road -projektista

Projektikuvauksia vahvuusaloittain

Jamkin TKI-projektien merkittävimmät rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia, joiden tavoitteita ovat mm. työllisyyden edistäminen, alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan Unioni, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland sekä tutkimusrahoitusta tarjoavat toimijat. Alta pääsee näkemään mitä Jamkin TKI-projekteissa tehdään juuri nyt ja millaisia tuloksia niissä saadaan aikaan.

Projektien sivustoja

Liikkuvaa matikkaa

Liikkuvaa matikkaa

Liikkuvaa matikkaa -tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta.

Meijän perhe liikkeellä

Meijän perhe liikkeellä

Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa vahvistetaan keskisuomalaisten perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Iloliike

Iloliike

Iloliike-hankkeessa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan.

Vape

Vape

Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape-hanke) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella toteutettava hanke, jossa edistetään hyvinvointia arkiaktiivisuuteen panostamalla.

Taito

Taito

Toimeenpanotutkimus Kelan Taito-kuntoutuksesta.

Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa

Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa

Valta-projektin päätavoitteena on vahvistaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kiinnittymistä kuntoutujan ja hänen lähihenkilöidensä arjen toimintaan, tarpeisiin ja toiveisiin.

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanke

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanke

Kehitämme ammattikorkeakoulun yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön.

Mieli liikkeelle

Mieli liikkeelle

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

AIRe-Platform

AIRe-Platform

AIRe-Platform -projektin tavoitteena on uudistaa kuntoutusta Suomessa ja kansainvälisesti, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja muiden mukaan kutsuttavien toimijoiden käyttöön tarkoitetun digitaalisen kuntoutuk­sen simulaatio- ja kehittämisympäristön avulla.

Kysy lisää

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047