TKI-projektit

Jamkissa TKI-toimintaa toteutetaan pääasiassa projektitoiminnan kautta yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Keski-Suomessa, muualla Suomessa ja kansainvälisillä kentillä.

Vaikuttavaa TKI-toimintaa yli 150 projektissa

Kehittämistoimintaan painottuva TKI-toiminta palvelee työelämää ja huomioi toimintaympäristön tarpeet. Se on systemaattista toimintaa uuden tiedon käyttämiseksi uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Vahvan kehittämistyön lisäksi Jamkissa on panostettu uutta tietoa tuottavan tutkimuksen edistämiseen. Osana vaikuttavaa TKI-toimintaa Jamk haluaa projektissa aikaansaatujen tulosten jatkavan elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen.

Erinomainen projekti, joka varmasti kehittää osallistujayritysten, JAMKin sekä koko alueen kilpailukykyä ja osaamista - palaute Robots on Road -projektista

Projektikuvauksia vahvuusaloittain

Jamkin TKI-projektien merkittävimmät rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia, joiden tavoitteita ovat mm. työllisyyden edistäminen, alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan Unioni, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland sekä tutkimusrahoitusta tarjoavat toimijat. Alta pääsee näkemään mitä Jamkin TKI-projekteissa tehdään juuri nyt ja millaisia tuloksia niissä saadaan aikaan.

Projektien sivustoja

HoksHarkka

HoksHarkka

Sosiaali- ja terveysala kärsii niin valtakunnallisesti kuin Keski-Suomen alueella työvoimapulasta lähes kaikissa ammateissa. Alan veto- ja pitovoima on laskenut niin työelämän kuin opintojenkin osalta. Sote-alan työkulttuurissa on teemoja, joihin vaikuttamalla voidaan osaltaan edistää hyvinvoivia työyhteisöjä ja sitä kautta edelleen alan veto- ja pitovoimaa.

Wasteless Food Services in Finland

Wasteless Food Services in Finland

Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea.

MUS&TE - Musiikista etähoivaa ja terveyttä

MUS&TE - Musiikista etähoivaa ja terveyttä

Hankkeen päätavoite on edistää musiikin hyödyntämistä hoitoalalla ja musiikin ja hoitoalojen yhteistyötä.

Toleranssi

Toleranssi

Toleranssi - muutoskykyä vahvistamassa hankkeessa kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Hanke toimii hankeparina Revanssi- TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa (EAKR) kanssa.

Revanssi

Revanssi

Hankkeessa luodaan jatkossakin elinvoimainen ja ketterä osaamisverkosto, mikä koostuu yritysten kehittämispalveluja tarjoavista tahoista kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta ja kehittämisyhtiöistä. Hanke toimii hankeparina Toleranssi- muutoskyvykkyyttä vahvistamassa (ESR) - hankkeen kanssa.

aiADDVA - Tekoälystä lisäarvoa

aiADDVA - Tekoälystä lisäarvoa

aiADDVA - Adding value by Artificial Intelligence -hankkeen tavoitteena on ehkäistä keskisuomalaisten valmistavan teollisuuden pk-yritysten ja niiden henkilöstön osaamisvajetta sekä parantaa kilpailukykyä tekoälyyn keskittyvällä räätälöidyllä valmennuksella.

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa

Ympäristö- ja luontokasvatusta ulkoilmatyöpajoin

Ympäristö- ja luontokasvatusta ulkoilmatyöpajoin

Ympäristö- ja luontokasvatusta ulkoilmatyöpajoin.

LIPPA-hanke

LIPPA-hanke

Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta.

Kysy lisää

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047