Tutkimus

Ammattikorkeakoulun yksi tehtävä on tehdä soveltavaa tutkimustoimintaa, joka edistää työelämää, aluekehitystä ja ammattikorkeakoulun opetusta.

Luo uutta. Tietoa.

Tutkimus on tärkeä osa TKI-toimintaamme. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, joka tähtää käytännön sovellutuksiin. Pääpainomme on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

 Tutkimuksemme nojaa vahvuusaloihimme sekä muihin tutkimusteemoihin. Tiivis yritysyhteistyö ja verkostoituminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tukee monialaista osaamistamme. Tutkimuksen parissa meillä työskentelee vajaan 40 tutkijan monialainen joukko tiiviissä yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Vuoden 2022 alusta joukkoomme on liittynyt liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen keskittynyt Likes.

Tutkimus näkyy Jamkissa monessa eri muodossa: erillisissä tutkimushankkeissa, osana kehittämishankkeita ja -ohjelmia, yhteistyönä tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Olemme myös aktiivinen julkaisujen tuottaja ja osallistumme kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Tutkijamme toimivat alansa asiantuntijoina niin Jamkissa kuin erilaisissa asiantuntijaverkostoissa.
 
Tutkimustoimintaamme rahoittavat mm. Suomen Akatemia, muut EU:n ja kansainväliset tutkimusohjelmat, Business Finland, säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö, yritykset ja muut organisaatiot.  Jamkin TKI-toiminnan kokonaisvolyymi oli vuonna 2020 12,5 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen teemat ja tutkijat

Tutkimus keskittyy Jamkissa vahvasti vahvuusaloillemme. Lisäksi tutkimusta tehdään myös muiden teemojen parissa mm. sosiaali- ja terveysalalla perheiden ja palveluiden sekä liikunnan parissa. Lue enemmän tutkimuksen painopisteistä, tutkimusprojekteista ja tutustu tutkijoihimme.

Ajankohtaista tutkimuksessa

Uutinen

Likesin Falla-tutkimus mukana Special Olympics -kisaleirillä

Likesin Falla-tutkimushanke on mukana kehitysvammaisten Special Olympics -kisaleirillä Jyväskylässä 5.–7. toukokuuta 2023. Kehitämme fyysisen aktiivisuuden mittaus- ja palautejärjestelmä lapsille ja nuorille, joilla on toimintarajoitteita.

Uutinen

Vinkki Opettajalle: Kopiointilupa

Hyödyllistä lisätietoa Kopioluvasta.

Uutinen

Oppilaitosten hyvinvointi keskiössä Kamerat auki! -podcasteissa 

Vuorovaikutus verkossa - hyvinvointia oppilaitokseen -tutkimus- ja kehittämisprojekti toteutettiin 2022–2023. Ammatillisille oppilaitoksille toteutetun valmennuksen havainnot koottiin podcast-sarjaksi, joka on vapaasti kuunneltavissa.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä. Se hyödyttää niin projekteja ja niiden tekijöitä, opiskelijoita ja opettajia, Jamkia kuin yrityksiä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Lue lisää avoimesta tieteestä Jamkissa!

Tutkimuslupa

Jamkiin, sen opiskelijoihin tai henkilökuntaan kohdistuvaan tai tiedon luovuttamista vaativiin tutkimushankkeisiin edellytetään aina tutkimuslupa. Tutustu ohjeisiin!

Jamkin julkaisut

Julkaisumme tekevät tunnetuksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajaa ja monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä. Julkaisujen kirjoittajina on asiantuntijoidemme lisäksi yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita.

Esimerkkejä Jamkin tutkimusprojekteista

Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen/Be a Sport! Enhancing Systems Change of the Finnish Sport Policy

Toteutusaika: 1.4.2023 - 31.3.2026

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Muutosmatkailu - Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Toteutusaika: 1.3.2023 - 31.12.2024

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Business Finland

Työstä palautuminen luontokokemusten kautta – mennäkö metsään vai virtuaalimetsään?

Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.5.2024

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Piilo 2023 - Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta

Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

LEPE - Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet: käsiteanalyysistä kentille

Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Act with Nature (AWN): Promoting well-being and pro-environmental behaviour among working-age adults during the era of environmental crises

Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.8.2026

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Suomen Akatemia

NuoriSO - Kohti tutkimusperustaista osallisuuden edistämistä nuorten aikuisten sosiaalityössä

Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.12.2024

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)

Toimeenpanotutkimus Kelan ammatillisesta Taito-kuntoutuksesta

Toteutusaika: 1.8.2022 - 30.4.2024

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Toteutusaika: 1.8.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)

Toteutusaika: 1.6.2022 - 31.3.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Muu rahoitus

Yläraaja-exoskeletonien vaikuttavuuden vertailu kädet koholla työskentelyssä

Toteutusaika: 1.3.2022 - 30.10.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen arviointihaastattelussa

Toteutusaika: 1.2.2022 - 31.1.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos

Ota yhteyttä

Heikki Malinen

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358407723376

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047