Tutkimus

Ammattikorkeakoulun yksi tehtävä on tehdä soveltavaa tutkimustoimintaa, joka edistää työelämää, aluekehitystä ja ammattikorkeakoulun opetusta.

Luo uutta. Tietoa.

Tutkimus on tärkeä osa TKI-toimintaamme. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, joka tähtää käytännön sovellutuksiin. Pääpainomme on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

 Tutkimuksemme nojaa vahvuusaloihimme sekä muihin tutkimusteemoihin. Tiivis yritysyhteistyö ja verkostoituminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tukee monialaista osaamistamme. Tutkimuksen parissa meillä työskentelee vajaan 40 tutkijan monialainen joukko tiiviissä yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Vuoden 2022 alusta joukkoomme on liittynyt liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen keskittynyt Likes.

Tutkimus näkyy Jamkissa monessa eri muodossa: erillisissä tutkimushankkeissa, osana kehittämishankkeita ja -ohjelmia, yhteistyönä tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Olemme myös aktiivinen julkaisujen tuottaja ja osallistumme kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Tutkijamme toimivat alansa asiantuntijoina niin Jamkissa kuin erilaisissa asiantuntijaverkostoissa.
 
Tutkimustoimintaamme rahoittavat mm. Suomen Akatemia, muut EU:n ja kansainväliset tutkimusohjelmat, Business Finland, säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö, yritykset ja muut organisaatiot.  Jamkin TKI-toiminnan kokonaisvolyymi oli vuonna 2020 12,5 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen teemat ja tutkijat

Tutkimus keskittyy Jamkissa vahvasti vahvuusaloillemme. Lisäksi tutkimusta tehdään myös muiden teemojen parissa mm. sosiaali- ja terveysalalla perheiden ja palveluiden sekä liikunnan parissa. Lue enemmän tutkimuksen painopisteistä, tutkimusprojekteista ja tutustu tutkijoihimme.

Ajankohtaista tutkimuksessa

Likesin tutkijoille Kati Lehtoselle ja Heidi Syväojalle dosentuurit

Uutinen

Likesin tutkijoille Kati Lehtoselle ja Heidi Syväojalle dosentuurit

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin tutkijoille Kati Lehtoselle ja Heidi Syväojalle on myönnetty kevään aikana dosentin arvot.

Lasten ja nuorten liikkumisen yhteenveto on julkaistu tiedolla johtamisen tueksi

Uutinen

Lasten ja nuorten liikkumisen yhteenveto on julkaistu tiedolla johtamisen tueksi

Suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä on julkaistu nyt neljättä kertaa tutkimuspohjainen Tuloskortti. Julkaisu tarjoaa valtakunnallisen yhteenvedon tiedolla johtamisen tueksi lasten ja nuorten liikkumisen edistäjille.

Aortan repeämistä riskipotilailla voidaan ennakoida matemaattisen simuloinnin keinoin

Uutinen

Aortan repeämistä riskipotilailla voidaan ennakoida matemaattisen simuloinnin keinoin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusprojektissa etsitään keinoa ennaltaehkäistä aortan repeämästä johtuvia kuolemia matemaattisen mallin avulla. Aortta työntää ihmiskehoon verta kaikkiall

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä. Se hyödyttää niin projekteja ja niiden tekijöitä, opiskelijoita ja opettajia, Jamkia kuin yrityksiä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Lue lisää avoimesta tieteestä Jamkissa!
Tutkimuslupa

Tutkimuslupa

Jamkiin, sen opiskelijoihin tai henkilökuntaan kohdistuvaan tai tiedon luovuttamista vaativiin tutkimushankkeisiin edellytetään aina tutkimuslupa. Tutustu ohjeisiin!
Jamkin julkaisut

Jamkin julkaisut

Julkaisumme tekevät tunnetuksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajaa ja monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä. Julkaisujen kirjoittajina on asiantuntijoidemme lisäksi yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita.

Esimerkkejä Jamkin tutkimusprojekteista

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet: käsiteanalyysistä kentille

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet: käsiteanalyysistä kentille

Toteutusaika: 1.8.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

YHDESSÄ Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

YHDESSÄ Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Toteutusaika: 1.8.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Yläraaja-exoskeletonien vaikuttavuuden vertailu kädet koholla työskentelyssä

Yläraaja-exoskeletonien vaikuttavuuden vertailu kädet koholla työskentelyssä

Toteutusaika: 1.3.2022 - 30.6.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen arviointihaastattelussa

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen arviointihaastattelussa

Toteutusaika: 1.2.2022 - 31.1.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos

Etäkuntoutus fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa: kirjallisuuskatsaus

Etäkuntoutus fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa: kirjallisuuskatsaus

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.3.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos

Opettajan koulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen

Opettajan koulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.10.2022

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Muu rahoitus

coADDVA-ADDing VAlue by Computing in Manufacturing

coADDVA-ADDing VAlue by Computing in Manufacturing

Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Matkailun saavutettavuutta vastuullisesti

Matkailun saavutettavuutta vastuullisesti

Toteutusaika: 1.8.2021 - 31.3.2022

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Keski-Suomen kehittämisrahasto

Lapsen tukena: Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä

Lapsen tukena: Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä

Toteutusaika: 1.1.2021 - 31.12.2022

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)

SOMA - rakennusmateriaalin 3D-tulostaminen

SOMA - rakennusmateriaalin 3D-tulostaminen

Toteutusaika: 1.1.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

TOVE - Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä

TOVE - Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä

Toteutusaika: 1.1.2021 - 30.6.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

INPRO - Interprofessionalism in action! Aligning interprofessional education and collaboration in practice, using promising regional experiences for international exchange

INPRO - Interprofessionalism in action! Aligning interprofessional education and collaboration in practice, using promising regional experiences for international exchange

Toteutusaika: 1.1.2021 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2

Ota yhteyttä

Heikki Malinen

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358407723376

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047