Tutkimus matkailussa

Nainen ja mies retkeilemässä vehreässä metsässä.

Vastuullisuus ja kestävyys matkailututkimuksen painopisteinä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailututkimuksen tavoitteena on tuottaa empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka edistää ja auttaa ymmärtämään matkailuelinkeinon vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä tukee työelämän kehittämistoimenpiteitä ja päätöksentekoa. Lisäksi tavoitteena on työelämälähtöisen osaamisen kehittäminen korkeakoulusektorille. Jamkissa matkailututkimus ja -opetus tukevat toisiaan, ja opiskelijoita osallistetaan tutkimustyöhön.

Jamkin matkailututkimuksen painopisteet ovat vastuullinen ja kestävä matkailu, digitalisaatio, asiakaskokemus ja luova lähestyminen sekä matkailutyö ja matkailu-ura. Tutkimusaiheet liittyvät muun muassa destinaatioiden kehittämiseen, paikallisuuteen, matkailutyyppeihin, johtamiseen, kestäviin ruokasysteemeihin, arvoihin ja asenteisiin sekä virtuaaliteknologiaan ja kyberturvallisuuteen.

Keski-Suomi on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, jolla pyritään eri toimijoiden yhteistyönä edistämään alueen vastuullisuutta. Jamkin tutkimustyö tukee paikallisten matkailuyritysten kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Kehitystyötä ovat tukeneet esimerkiksi Value-hanke, jossa kartoitetaan vapaaehtoismatkailun mahdollisuuksia ja MaVaN-hanke, jossa on tutkittu matkailijoiden käsityksiä vastuullisesta luonnossa käyttäytymisestä.

Jamk toimii kansainvälisen International Centre for Responsible Tourism (ICRT) Suomen verkoston vetäjänä. Tämä tuo mukanaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävän tutkimus- ja kehittämisverkoston.

Lue lisää International Centre for Responsible Tourism -verkostosta.

Matkailun tutkimuksen asiantuntijat

Francesca Allievi

Francesca has a B.SC. and a M.Sc. in Environmental and Land Planning Engineering (Politecnico di Milano, Italy), as well as a PhD in Geography (University of Turku, Finland). Her research has always focused on sustainability, first with a stronger focus on environmental issues, then with a wider scope, including all aspects encompassing food sustainability. Most recently, she has focused on pedagogical approaches for teaching food sustainability in the context of higher education, finding ways to foster empathy and include perspectives of all food system agents.

Francesca Allievi

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358406650085

Mari Partanen

Mari on matkailumaantieteilijä ja kulttuuriantropologi, joka on erikoistunut sosio-kulttuuriseen ja ympäristölliseen kestävyyteen ja matkailun vaikutuksiin. Erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat sosiaaliset innovaatiot. Marin sydäntä lähellä ovat paikallistasolla tehtävä etnografinen tutkimus sekä design-tutkimus. Vapaa-ajalla Marin tapaa todennäköisimmin metsäisellä lenkkipolulla tai taikomassa illallisia läheisille.

Mari Partanen

Tutkija, Researcher
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358503422161

Anne Törn-Laapio

Annen tutkimukselliset intressit liittyvät laajasti kestävyys- ja vastuullisuusaihepiireihin, matkailuun sekä korkeakoulupedagogiikkaan. Hänen innostuksensa vastuullisuuteen on herännyt jo Helsingin yliopiston monitieteisistä ympäristöekologian opinnoista. Hän on väitellyt Oulun yliopistosta kestävän matkailun tematiikasta. Nykyisessä työtehtävässään hän kokee erityisen mielekkääksi yhdistää edellä mainittuja aihepiirejä ja edistää tutkimustyön vaikuttavuutta tekemällä rinnakkain opetus-, tutkimus- ja hanketyötä. Anne tutkii tällä hetkellä mm. matkailualalla työskentelevien uria ja työn merkityksellisyyttä. Työn vastapainoksi Anne nauttii käsitöistä, puutarhanhoidosta ja mökkeilystä.

Anne Törn-Laapio

Yliopettaja, Principal Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358406350609

Minna Tunkkari-Eskelinen

Minnan tutkimusalueissa yhdistyvät yrittäjyys ja matkailu. Hän on väitellyt perheyrittäjyyden sukupolvenvaihdoksen valmentautumisesta. Vuodesta 1997 alkaen hän on ollut mukana yrittäjyyskasvatuksen kentän sekä tutkimuksen rajapinnoilla ja seuraa suuntia ao. yhdistyksen (YKTS) hallitusroolista. Hän tutkii ja soveltaa työssään yrittäjyyden yliopettajana yrittäjyyttä ilmiönä ja pedagogiikkana. Hän tekee myös matkailututkimusta yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tulkitsee tutkimustietoa matkailun opetuksessa ja matkailuyritysten kehittämisessä. Hänen viimeisimmät erikoistumisalueensa ovat vastuullisen matkailun destinaatiot ja matkailuliiketoiminnan vastuullisuusteot.

Minna Tunkkari-Eskelinen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358407657151