Koulutuksen ja kehittämisen palvelut

Onko tavoitteenasi organisaatiosi tai oman tiimisi osaamisen kehittäminen? Tarjoamme koulutuksen ja kehittämisen palveluja kahdeksalla alalla. Rakenna kilpailukykysi uuteen kasvuun yhdessä Jamkin asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa, Suomessa ja maailmalla.

Biotalouden koulutus- ja kehittämispalvelut

Koulutus ja kehittäminen

Biotalouden koulutuspalvelut: energia-ala

Jamkin Biotalousinstituutti tarjoaa asiantuntemuksensa energia-alan teknologia- ja palveluyrityksien, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön erilaisina koulutus- ja asiantuntijapalveluina.

Koulutus ja kehittäminen

Hyönteistalouden tutkimus, kehitys ja koulutus

Olemme yksi maamme johtavista asiantuntijoista mustasotilaskärpästen kasvatuksessa, elinolojen hallinnassa sekä biomassojen käsittelyssä mustasotilaskärpästen avulla. Tarjoamme hyönteistalouden tutkimus- ja kehityspalvelua.

Johtamisen koulutus- ja kehittämispalvelut

Koulutus ja kehittäminen

Arvioi ja kehitä tiimisi yhteistyötä

Yhteistyö, verkostossa toimiminen ja yhteisen työn tekeminen on kehittyvä prosessi. Se vie aikaa ja vaatii yhteistä keskustelua. Monialaisuusmittari on työkalu, joka auttaa tunnistamaan tiimin yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Koulutus ja kehittäminen

Coaching-palvelut yksilöille, ryhmille ja tiimeille

Coaching-prosessi on tavoitteellinen, asiakkaan piilossa olevaa potentiaalia esiin nostava ja oivalluttava matka, jossa pysähdytään tarkastelemaan omia ajatuksia, asenteita, tunteita ja toimintatapoja.

Koulutus ja kehittäminen

Digitaalinen kehittyminen seuraavalle tasolle DigiAgentin avulla

Haastaako ajan tai osaamisen puute digitaalisen kyvykkyyden käyttöönottoa ja hyödyntämistä liiketoiminnassanne? Pohditko, mistä lähteä liikkeelle digitaalisessa kehittämisessä tai kuinka priorisoida mitä digitalisoida ja mitä ei? Jamkin DigiAgentti auttaa löytämään ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö ja johtaminen

Yrityksen menestystekijä on henkilöstön osaamista kehittävä johtamisote. Henkilöstön osaaminen on liiketoiminnan pohja. Osaamisresurssien hyödyntämisen kautta prosessit on mahdollista toteuttaa laadukkaasti.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö vastuullisuuden ja tavoitteellisuuden tukemisessa

Esihenkilötyön ydintä on kohtaaminen. Vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta tuetaan parhaimmillaan laadukkailla kohtaamisilla. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti työn suuntaaminen luovat koko organisaation toiminnalle vahvan suunnan.

Koulutus ja kehittäminen

Everything DiSC® vuorovaikutusanalyysi

Everything DiSC® -vuorovaikutusanalyysi on tehokas työkalu, jota voidaan hyödyntää osana tiimitoiminnan tai työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä.

Kyberturvallisuuden koulutus- ja kehittämispalvelut

Koulutus ja kehittäminen

Kyberturvallisuuskoulutukset

Toteutamme yrityksille kyberturvallisuuskoulutuksia, joiden avulla kasvatat yrityksesi kyberturvallisuusosaamista.

Liiketoiminnan ja markkinoinnin koulutus- ja kehittämispalvelut

Koulutus ja kehittäminen

Digimarkkinoinnin sparraus

Jalosta henkilöstösi digiosaamista modernille ja kilpailukykyiselle tasolle! Koko yrityksenne tarpeisiin sopiva digimarkkinoinnin sparrauspaketti ja anna henkilöstöllesi eväät tehokkaamman, asiakaskeskeisemmän markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseen.

Pedagogiset koulutus- ja kehittämispalvelut

Koulutus ja kehittäminen

Arvioi ja kehitä tiimisi yhteistyötä

Yhteistyö, verkostossa toimiminen ja yhteisen työn tekeminen on kehittyvä prosessi. Se vie aikaa ja vaatii yhteistä keskustelua. Monialaisuusmittari on työkalu, joka auttaa tunnistamaan tiimin yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö ja johtaminen

Yrityksen menestystekijä on henkilöstön osaamista kehittävä johtamisote. Henkilöstön osaaminen on liiketoiminnan pohja. Osaamisresurssien hyödyntämisen kautta prosessit on mahdollista toteuttaa laadukkaasti.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö vastuullisuuden ja tavoitteellisuuden tukemisessa

Esihenkilötyön ydintä on kohtaaminen. Vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta tuetaan parhaimmillaan laadukkailla kohtaamisilla. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti työn suuntaaminen luovat koko organisaation toiminnalle vahvan suunnan.

Koulutus ja kehittäminen

Johtoryhmätyö oppimisen ja yhteisöllisyyden edistäjänä

Johtoryhmä on organisaation sydän. Sen toimivuus mahdollistaa koko työyhteisön toimivuuden. Johtoryhmä rakentaa parhaimmillaan kokonaisvaltaisesti oppivaa ja tulevaisuutta kohti tähtäävää toimintakulttuuria.

Koulutus ja kehittäminen

Konsultatiivinen työote

Miksi kysyminen on tärkeämpää kuin vastaaminen? Kuinka voin tukea työyhteisössä yksilöiden oppimista? Miten synnytetään yhteinen ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa?

Koulutus ja kehittäminen

New Horizons - kulttuurit tutuiksi pelaamalla

New Horizons – peli auttaa ymmärtämään eri kulttuureja. Pelaaminen helpottaa vuorovaikutusta ja vuoropuhelua eri kulttuureista tulevien yhteisöjen ja yksilöiden välillä. Peli on suunniteltu auttamaan monikulttuuristen ryhmien toiminnan tueksi!

Peliteknologioiden ja e-urheilun koulutus- ja kehittämispalvelut

Koulutus ja kehittäminen

Striimauskoulutus

Kolmiosaisessa koulutuksessa perehdytään sisällön striimaamiseen suosituimmille verkkoalustoille Streamlabs -ohjelmistolla. Valmennuksen sisältöihin kuuluu striimausohjelmistojen käyttöönotto, hyvät käytänteet, sekä vierailevat puhujat.

Katso kaikki koulutuksen ja kehittämisen palvelut

Koulutus ja kehittäminen

Assessment of Motor and Process Skills -testimenetelmä toimintaterapeuteille

Assessment of Motor and Process Skills -testimenetelmä on toimintaterapeuttien käyttöön kehitetty menetelmä.

Koulutus ja kehittäminen

Anniskelupassi

Järjestämme anniskelupassiin oikeuttavat testaukset ja niihin valmentavat koulutukset yrityksille joustavasti nopeallakin aikataululla. Ota meihin yhteyttä niin sovitaan testin ajankohdasta ja sijainnista.

Koulutus ja kehittäminen

Arvioi ja kehitä tiimisi yhteistyötä

Yhteistyö, verkostossa toimiminen ja yhteisen työn tekeminen on kehittyvä prosessi. Se vie aikaa ja vaatii yhteistä keskustelua. Monialaisuusmittari on työkalu, joka auttaa tunnistamaan tiimin yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Koulutus ja kehittäminen

Asiakaspalvelukoulutus

Valmennuksen tarkoituksena on kehittää osallistujien asiakaspalvelutaitoja ja kykyä toimia eri asiakaspalvelutilanteissa.

Koulutus ja kehittäminen

Biotalouden koulutuspalvelut: energia-ala

Jamkin Biotalousinstituutti tarjoaa asiantuntemuksensa energia-alan teknologia- ja palveluyrityksien, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön erilaisina koulutus- ja asiantuntijapalveluina.

Koulutus ja kehittäminen

Coaching-palvelut yksilöille, ryhmille ja tiimeille

Coaching-prosessi on tavoitteellinen, asiakkaan piilossa olevaa potentiaalia esiin nostava ja oivalluttava matka, jossa pysähdytään tarkastelemaan omia ajatuksia, asenteita, tunteita ja toimintatapoja.

Koulutus ja kehittäminen

Digimarkkinoinnin sparraus

Jalosta henkilöstösi digiosaamista modernille ja kilpailukykyiselle tasolle! Koko yrityksenne tarpeisiin sopiva digimarkkinoinnin sparrauspaketti ja anna henkilöstöllesi eväät tehokkaamman, asiakaskeskeisemmän markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseen.

Koulutus ja kehittäminen

Digitaalinen kehittyminen seuraavalle tasolle DigiAgentin avulla

Haastaako ajan tai osaamisen puute digitaalisen kyvykkyyden käyttöönottoa ja hyödyntämistä liiketoiminnassanne? Pohditko, mistä lähteä liikkeelle digitaalisessa kehittämisessä tai kuinka priorisoida mitä digitalisoida ja mitä ei? Jamkin DigiAgentti auttaa löytämään ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö ja johtaminen

Yrityksen menestystekijä on henkilöstön osaamista kehittävä johtamisote. Henkilöstön osaaminen on liiketoiminnan pohja. Osaamisresurssien hyödyntämisen kautta prosessit on mahdollista toteuttaa laadukkaasti.

Koulutus ja kehittäminen

Esihenkilötyö vastuullisuuden ja tavoitteellisuuden tukemisessa

Esihenkilötyön ydintä on kohtaaminen. Vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta tuetaan parhaimmillaan laadukkailla kohtaamisilla. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti työn suuntaaminen luovat koko organisaation toiminnalle vahvan suunnan.

Koulutus ja kehittäminen

Everything DiSC® vuorovaikutusanalyysi

Everything DiSC® -vuorovaikutusanalyysi on tehokas työkalu, jota voidaan hyödyntää osana tiimitoiminnan tai työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä.

Koulutus ja kehittäminen

GAS-työpajat

Koulutuksen käytyäsi osaat hyödyntää GAS-menetelmää työssäsi ja laatia kuntoutuksen ja tai hoidon tavoitteita.

Koulutus ja kehittäminen

GOPP-työpaja

GOPP -työpajamenetelmä auttaa kehittämään loogisesti yhdenmukaisia, kattavia suunnitelmia, minkä ansiosta se soveltuu erinomaisesti mm. hankesuunnitelmien, toimintasuunnitelmien ja strategioiden laatimiseen.

Koulutus ja kehittäminen

Hyönteistalouden tutkimus, kehitys ja koulutus

Olemme yksi maamme johtavista asiantuntijoista mustasotilaskärpästen kasvatuksessa, elinolojen hallinnassa sekä biomassojen käsittelyssä mustasotilaskärpästen avulla. Tarjoamme hyönteistalouden tutkimus- ja kehityspalvelua.

Koulutus ja kehittäminen

ICF-koulutus

Koulutus soveltuu kaikille sosiaali- ja terveysalalla ICF-luokituksen osaamista tarvitseville ammattilaisille.

Koulutus ja kehittäminen

Johtoryhmätyö oppimisen ja yhteisöllisyyden edistäjänä

Johtoryhmä on organisaation sydän. Sen toimivuus mahdollistaa koko työyhteisön toimivuuden. Johtoryhmä rakentaa parhaimmillaan kokonaisvaltaisesti oppivaa ja tulevaisuutta kohti tähtäävää toimintakulttuuria.

Koulutus ja kehittäminen

Kirkas ja yhteisesti ymmärretty strategia

Toteuttaako henkilöstönne organisaationne strategiaa täysimääräisesti vai olisiko strategian päivitys teille ajankohtaista juuri nyt? Hektisen arjen ja tekemisen touhun keskellä on toisinaan hyvä pysähtyä ydinasioiden äärelle.

Koulutus ja kehittäminen

Konsultatiivinen työote

Miksi kysyminen on tärkeämpää kuin vastaaminen? Kuinka voin tukea työyhteisössä yksilöiden oppimista? Miten synnytetään yhteinen ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa?

Koulutus ja kehittäminen

Koulutusjärjestelmä- ja työnhakutaidot

Koulutuksen aihealueina ovat mm. muuttuva työ ja työelämä, koulutusjärjestelmämuutokset ja osatyökykyisyys.

Koulutus ja kehittäminen

Kyberturvallisuuskoulutukset

Toteutamme yrityksille kyberturvallisuuskoulutuksia, joiden avulla kasvatat yrityksesi kyberturvallisuusosaamista.

Koulutus ja kehittäminen

Mielenterveystyön syventävät AMK-opinnot

Koulutuksen rakenne pohjautuu Jamkin hoitotyön AMK – koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.

Koulutus ja kehittäminen

Muistityön osaajaksi

Koulutuksessa osallistujat pääsevät oppimaan yhdessä ja toisiltaan, jakamaan ajatuksiaan sekä samalla rakentamaan itselleen henkilökohtaista ”työväline- ja ajattelupakkia” työnsä tueksi.

Koulutus ja kehittäminen

New Horizons - kulttuurit tutuiksi pelaamalla

New Horizons – peli auttaa ymmärtämään eri kulttuureja. Pelaaminen helpottaa vuorovaikutusta ja vuoropuhelua eri kulttuureista tulevien yhteisöjen ja yksilöiden välillä. Peli on suunniteltu auttamaan monikulttuuristen ryhmien toiminnan tueksi!

Koulutus ja kehittäminen

Ohjauksen ja oppimisen tukipalvelujen kehittäminen ammattikorkeakoulussa

Haluatteko vahvistaa henkilöstönne osaamista ohjauksen ja erityisen tuen kysymyksissä? Tai kehittää ammattikorkeakoulunne ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi? Kehitetään yhdessä!

Koulutus ja kehittäminen

Oppimisen muotoilu työyhteisössä 

Jatkuva oppiminen on osa organisaatioiden kilpailukykyä. Suurin osa työelämässä tapahtuvasta oppimisesta tapahtuu osana työn arkea, ei erillisissä koulutuksissa. Oppimisen muotoilu työyhteisössä -koulutuksessa tutustut oppimisen muotoilun prosessiin.

Koulutus ja kehittäminen

Osallistavat työpajat monipaikkatyön ja etäjohtamisen kehittämiseen

Haastaako työyhteisöänne etätyön uusi arki? Haluatteko kehittää monipaikkatyön yhteisöllisyyttä? Osallistavissa työpajoissa rakennetaan yhteiset toimintatavat, jotka palvelevat juuri teidän yrityksenne tarpeita.

Koulutus ja kehittäminen

Pedagoginen sparraus

Mietityttääkö oppimisympäristöjen rakentaminen, eri tilanteisiin sopivat pedagogiset menetelmät, työelämäyhteistyön muodot, erityisen tuen järjestäminen tai muu ajankohtainen aihe? Älä jää yksin, vaan kutsu apuun pedagoginen sparraaja.

Koulutus ja kehittäminen

Perhevalmennus

Koulutuksessa osallistujat perehtyvät perhevalmennukseen ryhmän ohjaajana, erilaisiin ryhmänohjausmenetelmiin ja ryhmädynamiikkaan.

Koulutus ja kehittäminen

Pysäyttämispalvelu – kurinalaisuutta kehittämistyöhön

Säännöllinen pysähtyminen, kehittämisen kurinalainen eteneminen ja seuranta ovat menestyksekkään kehittämisen kulmakiviä. Pysäyttämispalvelu sopii yrityksille tai tiimeille, jotka haluavat kehittää jotain toimintansa osa-aluetta.

Koulutus ja kehittäminen

Opi toteuttamaan itsenäisesti synnytyksen jälkitarkastus!

Hanki osaaminen säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen tekoon.

Tutustu asiakastarinoihimme

Asiakastarina

Kaarinan kaupungin vanhuspalvelut: työpaja räätälöitiin vastaamaan asiakkaiden tarpeita

Työpajojen teemoina olivat mm. kotona asumisen merkityksellisyys, vanhusten kohtaaminen ja ohjaaminen.

Asiakastarina

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Heidi Hannuksesta tuli lääkkeitä määräävä sairaanhoitaja

Koulutus toi varmuutta potilaan tutkimiseen ja iso bonus olivat farmakologian opinnot.

Asiakastarina

Eeva Helmisen sanoin: Jo liki 100 Jamkin fysioterapian suoravastaanottokoulutuksesta valmistunutta

Koulutuksen käyneillä fysioterapeuteilla on myös osaamista ravitsemusohjaukseen ja käsikaupasta saatavien kipulääkkeiden käyttöön.

Asiakastarina

SUJU oy oli tyytyväinen räätälöityyn GAS-koulutukseen

GAS-menetelmää käytetään Kelan kuntoutuspalveluissa.

Juha Hautanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950

Jarno Lötjönen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358406565240

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Pertti Pernu

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920

Ajankohtaista Jamkissa

Lue Jamkin tuoreimmat uutiset ja ajankohtaiset artikkelit sekä tutustu Jamkin tapahtumiin.

Avoimen koko tarjonta

Avoimessa on opintoja kaikilta aloiltamme. Valitse omasi!

Tervetuloa Jamkin alumnisivuille

Nämä sivut ovat juuri sinulle, Jamkin alumni! Tutustu toimintaan ja päivitä tietosi alumnirekisteriin.