Opekorkean opiskelija

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelija

Tervetuloa opiskelemaan ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Näille sivuille olemme koonneet tärkeää tietoa opintojesi tueksi. Toivottavasti ne auttavat sinua opintojesi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Iloa oppimiseen!

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijalle

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi (AmO)! Ammatillisessa opettajankoulutuksessa syvennät ymmärrystäsi opettajan työstä, pääset kokeilemaan ja oppimaan uutta: harjoittelemaan ja vahvistamaan opetus- ja ohjaustaitojasi.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijalle

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan ammatilliseksi erityisopettajaksi!  Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille henkilöille tarkoitettu 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus.

Opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijalle

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan opinto-ohjaajaksi! Koulutus tuottaa opinto-ohjaajan kelpoisuuden ja on laajuudeltaan 60 op. 

Opiskelu ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Tietoa Jamkista

60 op

Jatko-opintoja
Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen voit hakea jatko-opintoihin: ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen (60 op) ja opinto-ohjaajankoulutukseen (60 op). Haku on vuosittain tammikuussa, ajantasaista tietoa löydät nettisivuiltamme sekä opintopolku.fi -palvelusta.

Pidetään yhteyttä!

Liity ammatillisen opettajakorkeakoulun alumniksi!