Opekorkean opiskelija

Opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijalle

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan opinto-ohjaajaksi! Opinto-ohjaajakoulutus on koulutusta ohjauksen asiantuntijatehtäviin eri oppilaitosmuodoissa ja koulutusasteilla sekä ohjauksen muissa toimintaympäristöissä. Koulutus tuottaa opinto-ohjaajan kelpoisuuden ja on laajuudeltaan 60 op. 

Opinnot 2022 - 2023

Ohjaajan osaaminen

Ohjaajan osaaminen

Opinto-ohjaajankoulutus on koulutusta ohjauksen asiantuntijatehtäviin eri oppilaitosmuodoissa ja koulutusasteilla sekä ohjauksen muissa toimintaympäristöissä.
Pedagogiset periaatteet ja opintojaksot

Pedagogiset periaatteet ja opintojaksot

Opinto-ohjaajankoulutuksen pedagogiset periaatteet perustuvat oppimista ja sen ehtoja koskevaan tutkittuun tietoon sekä digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamiseen opiskelussa ja oppimisessa.
Opiskelukäytänteet ja oppimisympäristöt

Opiskelukäytänteet ja oppimisympäristöt

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Opinnot sisältävät lähiopiskelujaksoja, erilaisissa ryhmissä tapahtuvaa vertaisoppimista, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja oman työn kehittämistä.
Oppimisen ja osaamisen arviointi sekä hyväksiluku

Oppimisen ja osaamisen arviointi sekä hyväksiluku

Arvioinnin perustana ovat opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi on luonteeltaan kehittävää ja avointa.
Ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjeet ja lomakkeet

Ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjeet ja lomakkeet

Tältä sivulta löydät opiskeluoikeuteen, hyväksilukuihin, harjoitteluun sekä todistuksen hakuun liittyvät ohjeet ja lomakkeet ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille.
ohjauksen periaatteet Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

ohjauksen periaatteet Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen. Tutustu ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjauksen periaatteisiin!
Opinto-ohjaaja työssään

Opinnot 2021 - 2022

Opinnot 2020 - 2021