Opekorkean opiskelija

Ohjauksen periaatteet Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen.

Ohjauksen periaatteita noudatetaan kaikissa Jamkin yksiköissä ja koulutuksissa, ja ne koskevat kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä. Ohjaus kattaa opiskelun ja oppimisen ohjauksen, urasuunnittelun ohjauksen ja hyvinvointia tukevan ohjauksen opintojen kaikissa vaiheissa. Ohjaus tukee opiskelijaa opintojen suorittamisessa ja opettajuuteen kasvussa.

Ohjauksen periaatteet on luonut työryhmä, jossa on edustus jokaisesta Jamkin yksiköstä, koulutuksen kehittämispalveluista ja opiskelijakunta JAMKO:sta. Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa periaatteita tällä sivulla kuvatulla tavalla.