Syksyn yhteishaku

Haluatko seurata muiden jälkiä vai luoda oman polkusi? Ole oman elämäsi suunnannäyttäjä ja hae Jamkiin syksyn yhteishaussa. Jamkissa kasvat asiantuntijaksi, joka on valmis huomisen haasteisiin. Opinnoissasi sinua tukevat alan parhaat osaajat. Saat samalla näköalapaikan tulevaan työhösi harjoittelussa ja projekteissa.

Tervetuloa Jamkiin! Meillä luovuudelle ei laiteta rajoja, vaan ne rikotaan. Hae 28.8. - 11.9.2024!

Hae!

Tulevat hakuajat
Syksyn yhteishaku, suomenkieliset tutkinto-ohjelmat, 28.8. - 11.9.2024
Yhteishaku, englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, 8. - 22.1.2025
Yhteishaku, suomenkieliset tutkinto-ohjelmat, 11.3. - 25.3.2025

AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoja on tarjolla joko päivä- tai monimuotototeutuksena. 

Päivätoteutus

AMK-tutkinto

Sairaanhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysala, päivätoteutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Kätilö (AMK), sosiaali- ja terveysala

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

Monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät joustavasti lähipäivät ja verkko - osa opinnoista tehdään kokonaan verkossa.

AMK-tutkinto

Fysioterapeutti (AMK), sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Sairaanhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Toimintaterapeutti, sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminta, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

AMK-tutkinto

Tradenomi (AMK), Liiketalous, johtaminen, monimuotototeutus

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu
Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 7.1.2025

Mitä on monimuoto-opiskelu?

Monimuoto-opiskelu helpottaa opiskelun ja muun elämän yhteensovittamista. Sen tarkoitus on mahdollistaa opiskelu esimerkiksi vaikkapa silloin, kun halutaan opiskella työn ohessa, tai kun aiemmin hankittu ammatti ei enää vastaakaan työelämän tarpeisiin, vaan tarvitaan osaamisen päivitystä. Tai ehkäpä ihan kokonaan uusi ura. 

Monimuoto-opiskelu ei ole täysin riippumatonta ajasta ja paikasta, vaan lukujärjestyksessä voi olla läsnäoloa tiettyyn aikaan vaativia opintoja verkossa tai kampuksella, tutkinto-ohjelmasta riippuen.

Monimuoto-opiskelussa 

  • yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja kontaktiopiskelu 
  • sulautetaan yhteen erilaiset oppimisen ympäristöt, kuten luokassa tapahtuva opetus ja verkko-opinnot 
  • opiskeluun voi sisältyä esim oppimistehtäviä, luentoja, webinaareja, harjoitteluja ja pienryhmätyöskentelyä 

Ylempi AMK-tutkinto | Jamk Master School

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi tunnetuimmista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kouluttajista. Opiskele Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi.  Master Schoolissa yhdistät teoreettisen osaamisen ja työelämän käytäntöjen kehittämisen maisteritason opinnoiksi. Voit opiskella joustavasti työn ohessa. Valitse oma urapolkusi.

YAMK-tutkinto

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 2.1.2025

YAMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), elinkaaren hallinta

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 2.1.2025

YAMK-tutkinto

Tekniikan ylempi AMK, rakennustekniikka

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 2.1.2025

YAMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia

Hakuaika: 28.8.2024 - 11.9.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 2.1.2025

Hakeminen Jamkiin

Tutustu hakuohjeisiin, aikatauluihin ja valintaperusteisiin. Sivuilta löydät kaikki tärkeät hakemiseen liittyvät tiedot.