Asiantuntijapalvelut

Luodaan yhdessä uutta! Asiantuntijamme ja monipuoliset tilamme ovat käytössäsi neljällä kampuksellamme Jyväskylässä ja Saarijärvellä. Rakennamme osaamisesta kilpailukykyä.

Biotalouden asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Analyysilaboratorio, prosessiseuranta

Biotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Asiantuntijapalvelut

Automaattinen vedenlaadun mittaus

Automaattisella mittauksella saadaan tarkkaa tietoa vedenlaadun vaihteluista ja kuormituksesta.

Asiantuntijapalvelut

BioPaavon innovaatiopalvelut

Yrityskiihdyttämö BioPaavo tarjoaa innovaatiopalveluita, joiden avulla yrityksille haetaan uudenlaisia ratkaisuja ja innovatiivisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi bio- ja kiertotalouteen sekä kestävyyteen liittyviin liiketoiminnan haasteisiin.

Asiantuntijapalvelut

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontapalvelua Keski-Suomen kunnille.

Asiantuntijapalvelut

Päästömittauspalvelut

Ilmastonmuutoksen myötä energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen merkitys on voimakkaasti kasvanut. Oikeat ja luotettavat päästömittaustulokset ovatkin elintärkeitä kehitettäessä uusia ja vähäpäästöisisä energian tuotantomenetelmiä.

Asiantuntijapalvelut

Vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmat

Vesistökunnostuksilla ja vesistöjen suojelulla parannetaan vesistöjen hyöty- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä edesautetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

FINCSC, kyberturvallisuuden arviointimalli

Finnish Cyber Security Certificate, FINCSC, on kevyt ja kustannustehokas itsearviointimalli, jolla voit arvioida organisaatiosi kyberturvallisuuden tason. Malli sopii kaiken kokoisille ja tyyppisille organisaatioille.

Asiantuntijapalvelut

Kyberturvallisuusharjoitukset

Järjestämme uniikissa RGCE (Realistic Global Cyber Environment) -ympäristössä erilaisia kyberturvallisuusharjoituksia. Ohjaamme harjoituksenne suunnittuprosessia ja etsimme tarpeisiinne parhaiten soveltuvan harjoitusmuodon.

Asiantuntijapalvelut

Kyberturvallisuustestaukset

Teemme kyberturvallisuustestausta yrityksesi ja organisaatiosi ohjelmistotuotteille. Testauksen jälkeen toimitamme raportin, josta löydät kaikki tunnistetut haavoittuvuudet ja ehdotukset niiden korjaamiseksi.

Peliteknologiat ja e-urheilu -asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

E-urheilutoimintaa tukevan it-ympäristön rakentaminen

E-urheilutoimintaa tukeva IT-ympäristö käsittää useamman ohjelman kokonaisuuden, jonka avulla voitte säästää aikaa manuaaliselta työltä, parantaa tietoturvallisuutta sekä helpottaa käyttäjien hallintaa.

Asiantuntijapalvelut

E-urheilutoimintaa tukevan multimediatilan esiselvitys

E-urheilutoimintaa tukevan multimediatilan esiselvityksen avulla saatte valmiit speksit siitä millainen tilan tulee olla, miten laitteet kannattaa asettaa, sekä millaiset laite- ja verkkovaatimukset ovat nykyaikaiselle multimediatilalle.

Robotiikan asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Robotiikan ja konenäön palvelut

Tarjoamme robotiikan ja konenäön testaus- ja pilotointipalveluita, joiden avulla voidaan arvioida teknologioiden soveltuvuutta yrityksesi prosessien automatisointiin.

Katso kaikki asiantuntijapalvelumme

Asiantuntijapalvelut

Analyysilaboratorio, prosessiseuranta

Biotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Asiantuntijapalvelut

Automaattinen vedenlaadun mittaus

Automaattisella mittauksella saadaan tarkkaa tietoa vedenlaadun vaihteluista ja kuormituksesta.

Asiantuntijapalvelut

BioPaavon innovaatiopalvelut

Yrityskiihdyttämö BioPaavo tarjoaa innovaatiopalveluita, joiden avulla yrityksille haetaan uudenlaisia ratkaisuja ja innovatiivisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi bio- ja kiertotalouteen sekä kestävyyteen liittyviin liiketoiminnan haasteisiin.

Asiantuntijapalvelut

E-urheilutoimintaa tukevan it-ympäristön rakentaminen

E-urheilutoimintaa tukeva IT-ympäristö käsittää useamman ohjelman kokonaisuuden, jonka avulla voitte säästää aikaa manuaaliselta työltä, parantaa tietoturvallisuutta sekä helpottaa käyttäjien hallintaa.

Asiantuntijapalvelut

E-urheilutoimintaa tukevan multimediatilan esiselvitys

E-urheilutoimintaa tukevan multimediatilan esiselvityksen avulla saatte valmiit speksit siitä millainen tilan tulee olla, miten laitteet kannattaa asettaa, sekä millaiset laite- ja verkkovaatimukset ovat nykyaikaiselle multimediatilalle.

Asiantuntijapalvelut

FINCSC, kyberturvallisuuden arviointimalli

Finnish Cyber Security Certificate, FINCSC, on kevyt ja kustannustehokas itsearviointimalli, jolla voit arvioida organisaatiosi kyberturvallisuuden tason. Malli sopii kaiken kokoisille ja tyyppisille organisaatioille.

Asiantuntijapalvelut

Fyysisen kunnon mittaukset

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Fyysisen kunnon mittauksilla saadaan yksilöllistä tietoa, jolla voidaan edistää jaksamista työssä ja vapaalla.

Asiantuntijapalvelut

Hätäensiapukoulutus

Osallistuja saa kurssista Jamkin todistuksen, joka kelpaa todistukseksi ensiaputaidoistasi esimerkiksi työnantajalle. Todistus on voimassa kolme vuotta.

Asiantuntijapalvelut

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontapalvelua Keski-Suomen kunnille.

Asiantuntijapalvelut

Kuntoutusosaaminen ja kotikuntoutus SOTE-palveluissa

Koulutusta voidaan suunnata henkilöstön kuntoutusosaamisen vahvistamiseen, tai heille, jotka työstävät kehittämis- ja muutosprosesseja koti- ja lähikuntoutuksen parissa.

Asiantuntijapalvelut

Kyberturvallisuusharjoitukset

Järjestämme uniikissa RGCE (Realistic Global Cyber Environment) -ympäristössä erilaisia kyberturvallisuusharjoituksia. Ohjaamme harjoituksenne suunnittuprosessia ja etsimme tarpeisiinne parhaiten soveltuvan harjoitusmuodon.

Asiantuntijapalvelut

Kyberturvallisuustestaukset

Teemme kyberturvallisuustestausta yrityksesi ja organisaatiosi ohjelmistotuotteille. Testauksen jälkeen toimitamme raportin, josta löydät kaikki tunnistetut haavoittuvuudet ja ehdotukset niiden korjaamiseksi.

Asiantuntijapalvelut

Liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Tutkimukseen ja käytäntöön perustuvaa tietoa, apua ja sparrausta liikkumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Asiantuntijapalvelut

Päästömittauspalvelut

Ilmastonmuutoksen myötä energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen merkitys on voimakkaasti kasvanut. Oikeat ja luotettavat päästömittaustulokset ovatkin elintärkeitä kehitettäessä uusia ja vähäpäästöisisä energian tuotantomenetelmiä.

Asiantuntijapalvelut

Palvelumuotoilua kuntoutus- ja hyvinvointialan yrittäjille ja palveluntuottajille

Opi ymmärtämään asiakastasi paremmin!

Asiantuntijapalvelut

Robotiikan ja konenäön palvelut

Tarjoamme robotiikan ja konenäön testaus- ja pilotointipalveluita, joiden avulla voidaan arvioida teknologioiden soveltuvuutta yrityksesi prosessien automatisointiin.

Asiantuntijapalvelut

Seksologinen työnohjaus

Saat työnohjauksesta todistuksen, joka on kelpoinen auktorisoinnin hakemiseen.

Asiantuntijapalvelut

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiantuntijapalvelut

Monipuolisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalvelut

Tilannekuva-analyysi – kartoitetaan yrityksenne tilannekuva ja kehittämiskohteet

Kartoitetaan yrityksenne tilannekuva ja kehittämiskohteet. Tämän jälkeen voidaan edetä toimenpiteisiin esiin nousseiden tarpeiden ohjaamana.

Asiantuntijapalvelut

Vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmat

Vesistökunnostuksilla ja vesistöjen suojelulla parannetaan vesistöjen hyöty- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä edesautetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Asiantuntijapalvelut

Vesinäytteenotto

Suurin riski ympäristötutkimuksissa liittyy yleensä virheelliseen näytteenottoon. Käyttämällä asiantuntevaa vesinäytteenottajaa varmistat, että näytteenotto toteutuu luotettavasti ja ammattitaitoisesti.

Asiantuntijapalvelut

Vesiosuuskuntien varautumissuunnitelmat

Vesihuoltolaki velvoittaa vesiosuuskuntia laatimaan varautumissuunnitelman ja pitämään suunnitelman ajan tasalla. Palvelumme kautta saat suunnitelman laadintaan tai päivittämiseen apua ja asiantuntijuutta.

Asiantuntijapalvelut

Videokuvauspalvelut

Jamkin videokuvauspalveluiden kautta saat tallenteen tilaisuudesta tai voit järjestää suoran lähetyksen. Käytössämme on myös studio, jossa voimme kuvata esim. haastatteluja. Videokuvauspalvelu sisältää kuvaajan, kaluston ja editoinnin. 

Lisätietoja

Mika Karjalainen

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405748012

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Pertti Pernu

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920