Asiantuntijapalvelut

Tilannekuva-analyysi – kartoitetaan yrityksenne tilannekuva ja kehittämiskohteet

Tilannekuva-analyysipalvelussa Jamkin kokeneet johtamisen asiantuntijat haastattelevat yrityksenne nimeämiä henkilöitä (esihenkilöt, avainhenkilöt, henkilöstön edustajat jne.) ja haastattelujen pohjalta muodostetaan tilannekuva yrityksenne tämänhetkisistä kehittämistarpeista. Haastattelujen kautta kartoitetaan, kuinka johtaminen toimii teidän yrityksessänne ja missä on parantamisen paikkoja. Tämän jälkeen voidaan edetä valmennuksiin ja muihin toimenpiteisiin esiin nousseiden tarpeiden ohjaamana.

-
Hinta
Alk. 990 € + alv 24 %
Toteutus
Yrityksen tai Jamkin tilat tai verkkototeutus

Tilannekuva-analyysi pohjautuu Jamkin asiantuntijoiden toteuttamiin haastatteluihin (60-90 minuuttia/haastattelu), joiden pohjalta kokoamme yrityksenne johtoryhmälle analyysin yrityksenne tämänhetkisestä tilannekuvasta. Tulosten esittelytilaisuudessa kerromme tulokset sekä ehdotuksemme jatkotoimenpiteistä ja toimintatavoista (esim. teemakohtaiset työpajat), joilla yrityksenne voi edetä toimintanne kehittämisessä.

Tyypillisiä esiin nousseita kehittämiskohteita ovat mm.

  • yhteisen näkemyksen puute suunnasta,
  • roolien ja vastuiden epäselvyys,
  • ydinprosessien toimimattomuus sekä
  • haasteet työyhteisön vuorovaikutuksessa tai henkilöstön vaikutusmahdollisuuksissa.

Voimme toteuttaa haastattelut joko yrityksenne tiloissa, Jamkin tiloissa, tai vaihtoehtoisesti verkkototeutuksena.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Jaana Saarisilta

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358404872040

Liinamaaria Hakola

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358505695505