Asiantuntijapalvelut

Analyysilaboratorio, prosessiseuranta

Biotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille. Analyysilaboratoriomme toimintaa ohjaa vahva asiakaslähtöisyys, jonka myötä toimintamme on joustavaa, ketterää ja asiakastarpeet huomioivaa. Analyysit teemme hyviä laboratoriotapoja ja uusimpia SFS, EN ja ISO-standardeja noudattaen.

Toimitilamme mahdollistavat uusiutuvan energian, vesiensuojelun sekä maa- ja metsätaloussektorilta kertyvien näytteiden analysoinnin. Yhteistyö muiden Jamkin laboratorioiden ja verkostossamme olevien yhteistyölaboratorioiden kanssa on tiivistä ja mahdollistaa hyvin kattavan palvelutarjonnan.

Esimerkki: Prosessiseurannan palvelut

Laboratoriomme pystyy seuraamaan erilaisten prosessien tuloksena muodostuvien biomassojen ja vesien laatua. Palvelumme kattavat niin teollisuusvesien, lietteiden, maa-aineksien kuin biomassojen prosessiseurantaan liittyvät analyysit. Prosessiseuranta räätälöidään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Prosessiseuranta sisältää näytteenotto- ja näytteen esikäsittelytoimenpiteitä kuten jauhamista, tuhkausta, liuottamista, jotta näytteestä saadaan haluttu tieto selvitettyä. Toimeksiannon pohjalle rakennetaan aina koesuunnitelma analyysien tueksi. Osaamisemme on käytettävissä sopivien näytteenottomenetelmien sekä analyysimenetelmien valinnassa.

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636