Asiantuntijapalvelut

Päästömittauspalvelut

Ilmastonmuutoksen myötä energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen merkitys on voimakkaasti kasvanut. Jamkin Biotalousinstituutissa on tutkittu vuosien ajan pienpolton päästöjä yhdessä alan laitevalmistajien kanssa. Oikeat ja luotettavat päästömittaustulokset ovatkin elintärkeitä kehitettäessä uusia ja vähäpäästöisisä energian tuotantomenetelmiä.

Kiristyvä päästölainsäädäntö ja siihen liittyvä viranomaisvalvonta edellyttävät mittaustulosten tarkkuutta ja luetettavuutta. Jamkin monipuolinen mittauskalusto mahdollistaa energiantuotannossa vapautuvien merkittävimpien savukaasukomponenttien (O2 , CO, CO2 , OGC, SO2 , NOx ) ja pienhiukkasmäärien mittaukset. 

Päästömittauspalvelua pystytään toteuttamaan Saarijärven toimipisteessä, jossa kiinteäasenteiset savukaasujen mittauslaitteistot varmistavat mittausten laadukkuuden. Lisäksi päästömittauksia voidaan suorittaa tarvittaessa myös asiakkaan luona liikuteltavalla kalustolla. Mittaukset ja niihin liittyvät raportoinnit suoritetaan uusimpia SFS-, EN- ja ISO-mittausstandardeja noudattaen.

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636