Opekorkean opiskelija

Ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjeet ja lomakkeet

Tältä sivulta löydät ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskeluoikeuteen, hyväksilukuihin, harjoitteluun sekä todistuksen hakuun liittyvät ohjeet ja lomakkeet opiskelijoille.

Opiskeluoikeus

Alla opiskeluoikeuteen liittyvät ohjeet ja lomakkeet ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille.

Poissaolo-oikeus

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yksikönjohtaja voi erityisestä syystä myöntää poissaolo-oikeuden. Erityisiä syitä ovat äitiysloma, vanhempainloma, asevelvollisuus tai pitkäaikainen sairaus. Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä perustelua tukevat todistukset. Hakemus liitteineen tulee lähettää opettajakorkeakoululle osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, opintoasiainkoordinaattori, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä. 
Poissaolohakemus (pdf)

Hakemus ja ohje opiskeluoikeuden palauttamiseksi

Jos opiskelija on laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen, hän voi hakea opiskelijapalveluiden päälliköltä uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta, mikäli opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä.
Lisätietoa uudelleen myönnettävästä opiskeluoikeudesta.

Ohje harkinnanvaraisen lisäajan hakemiseen - Sähköinen hakemus opiskeluoikeusajan jatkamiseksi

Ohjeet harkinnanvaraisen lisäajan hakemiseen.
Hakemuslomake löytyy sähköisistä lomakkeista. Hakemuksen liitteeksi opiskelijan on lisättävä hyväksytty opintosuunnitelma (pdf). Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.

Eroaminen Jamkista - Ilmoitus opintojen lopettamisesta

Lähettämällä eroilmoituksen eroat lopullisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Eroamispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin ilmoitus saapuu Jamkiin. Varmista, että kaikki suorituksesi on kirjattu opintorekisteriin. Eronneelle opiskelijalle ei voi enää kirjata opintosuorituksia.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (Hyväksilukeminen)

Alta löydät ammatillisen opettajankoulutuksen, ammatillisen erityisopettajankoulutuksen sekä opinto-ohjaajaankoulutuksen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet.

Opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen hakeminen tapahtuu sähköisesti Pepin eAHOT-työkalulla. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen käytetään paperilomaketta.
 

Ammatillisen opettajankoulutuksen hyväksilukemisen ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa löydät myös sivulta "Arviointi ja hyväksilukeminen".

Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen

Korvaamista ja sisällyttämistä haetaan aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Hakeminen tapahtuu sähköisesti Pepin eAHOT-työkalulla. 

Vuonna 2021 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2022 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2023 opintonsa aloittaneille:

Osaamisen tunnistaminen ja arviointi

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hakemiseen käytetään paperilomaketta.

Vuonna 2021 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2022 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2023 opintonsa aloittaville:

 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen hyväksilukemisen ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa hyväksiluvun periaatteista myös sivulla "Pedagogiset periaatteet ja käytänteet".

Opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen hakeminen tapahtuu sähköisesti Pepin eAHOT-työkalulla. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen käytetään paperilomaketta.

Vuonna 2021 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2022 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2023 opintonsa aloittaneille:

Opinto-ohjaajankoulutuksen hyväksilukemisen ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa hyväksiluvun periaatteista myös sivulla "Oppimisen ja osaamisen arviointi ja hyväksiluku".

Opintojen korvaamisen hakeminen tapahtuu sähköisesti Pepin eAHOT-työkalulla. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen käytetään paperilomaketta.

Vuonna 2021 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2022 opintonsa aloittaneille:

Vuonna 2023 opintonsa aloittaville:

Oppimisen ohjaaminen ja harjoittelu

Alta löydät ammatillisen opettajankoulutuksen, ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutukseen harjoitteluun liittyvät ohjeet ja lomakkeet.

Todistuksen hakeminen

Sähköinen todistushakemus 

Alla olevasta linkistä löydät ohjeet todistuksen hakuun sekä hakemusten käsittelypäivämäärät.