Opekorkean opiskelija

Opiskeluaika ja läsnäolo

Alta löydät apua opiskeluaikaan ja läsnä/poissaolo-ilmoittautumiseen. Ole tarvittaessa yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi), niin autamme eteenpäin!

Läsnäoloilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua lukuvuosittain (tai lukukausittain) läsnäolevaksi opiskelijaksi Peppi-opiskelijahallintojärjestelmän kautta. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle 16.5.-25.8.2022 välisenä aikana ja kevätlukukaudelle 1.11.2022-5.1.2023 välisenä aikana. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi koko lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeus on vain läsnäoloilmoituksen tehneellä opiskelijalla, ja opiskelijan on itse huolehdittava omasta läsnäolomerkinnästään.

Peppi-opiskelijahallintojärjestelmän avulla pidetään myös mm. yhteystiedot ja HOPS ajan tasalla sekä ilmoittaudutaan opintojaksoille.

Opiskeluoikeusaika

Opiskelijaksi valitulla, läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla, jolla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä, on opiskeluoikeus ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opiskeluoikeus perustuu lakiin 932/2014 ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön. Opiskeluoikeusaika on kolme vuotta.

Opinnot on aloitettava valintaa seuraavan lukuvuoden alussa, ellei opettajakorkeakoulun johtaja erityisestä syystä (varusmiespalvelus, pitkäaikainen sairaus, äitiysloma, vanhempainvapaa) myönnä lupaa keskeyttää opinnot ja ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi. Myönteisellä päätöksellä opiskelu voi alkaa seuraavan lukuvuoden alusta. Poissaolo opinnoista kuluttaa kaikissa tapauksissa opiskeluoikeusaikaa.

Opiskelija, joka ei ole saanut opintojaan päätökseen opiskeluoikeusajan kuluessa, menettää opiskeluoikeutensa eikä voi suorittaa opintoja tai saada todistusta. Opinnot voi suorittaa loppuun pyrkimällä uudelleen opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta tai anomalla harkinnanvaraista lisäaikaa tietyin ehdoin.
 

Harkinnanvarainen lisäaika

Jyväskylän ammattikorkeakoulu voi tutkintosääntönsä perusteella myöntää harkinnanvaraista lisäaikaa opettajakorkeakoulun opintoihin erityisestä syystä, mikäli opiskelija ei saa opintojaan valmiiksi opiskeluoikeusajan puitteissa. Ennen harkinnanvaraisen lisäajan anomista opiskelijan on hyvä keskustella asiasta oman kouluttajan ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa.

Lisäajan voi saada perustellusta syystä pääsääntöisesti kerran ja enintään kahdeksi lukukaudeksi, mikäli opintoja on jäljellä enintään 20 op, opiskelijalla on esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi ja valmistuminen lisäajalla on realistista.

Toista lisäaikaa voi hakea, jos opiskelija on edellisellä lisäajalla osallistunut opetukseen tai on muutoin osoittanut pyrkivänsä suorittamaan opintonsa loppuun ja suorittamatta on enintään 10 op. Jos opiskelunäyttöä ei ole, perusteluna voidaan hyväksyä opiskelijan tai hänen lähiomaisensa sairaus tai poikkeuksellisen vaikea elämäntilanne. Myös merkittävät luottamustoimet, ansiokas tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä huippu-urheilu voidaan hyväksyä perusteluksi. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa syy tulee todentaa luotettavalla dokumentilla. Jos opiskelija toimittaa lääkärintodistuksen, siinä tulee todeta opiskelijan heikentynyt opiskelukyky. HUOM! Edellä mainitut mahdolliset muut dokumentit (kuten lääkärintodistus) opiskelijan tulee näyttää henkilökohtaisesti tai toimittaa kopiot paperisina postitse opiskelijapalveluiden päällikölle. Tietoturvasyistä liitteitä ei saa toimittaa sähköpostin liitteenä. Lisätietoja voi kysyä opiskelijapalveluista.

Lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Lisäaikahakemus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä. Katso lisätietoja tutkintosääntö, 29§.

Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä sähköisellä lomakkeella. Valtioneuvoston asetukseen 1440/2014 perustuva käsittelymaksu 50€ tulee maksaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) tilille OP-Pohjola IBAN: FI38 5290 0220 4210 34, viite 1122 ennen hakemuksen jättämistä.

Hakemuksen liitteeksi opiskelijan on lisättävä kouluttajan hyväksymä opintosuunnitelma (pdf) sekä kuitti käsittelymaksusta (pdf). Päätöksen opiskeluoikeusajan jatkamisesta tekee ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden päällikkö koulutuspäällikön esityksestä. Jos opiskeluoikeusaikasi on jo päättynyt, sinulla ei ole opiskelijastatusta eikä hakemustasi voida ottaa käsittelyyn.
 

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Jos opiskelija on laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen, hän voi hakea opiskelijapalveluiden päälliköltä uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta, mikäli opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta. Mikäli opiskelijalla on esittää riittävät perustelut ja sitä tukevat dokumentit, opiskeluoikeus voidaan palauttaa välittömästi, kuitenkin ennen seuraavaa opiskelijamäärien tilastointipäivää syyslukukaudella (20.9. ) ja kevätlukukaudella (20.1.). Hakemus ja ohje opiskeluoikeuden palauttamiseksi löytyy Ammatillisen opettajakorkeakoulun Opiskelijalle-sivuilta, kohdasta Ohjeet ja lomakkeet.

Valtioneuvoston asetukseen 1440/2014 perustuva hakemuksen käsittelymaksu 50€ tulee maksaa Jamkin tilille ennen hakemuksen jättämistä ja kuitti maksetusta suorituksesta tulee toimittaa ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin.

Tilin numero IBAN: FI38 5290 0220 4210 34, BIC: OKOYFIHH, viite 1122

Hakemus ja tarvittavat liitteet tulee jättää hyvissä ajoin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin valmisteltavaksi. Myönteisellä päätöksellä opiskelu voi alkaa seuraavan lukukauden alusta.

Jos opiskeluoikeusaika on jo päättynyt, uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakeminen ei enää ole mahdollista.
 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalvelut

Katariina Jouhiaho

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358

Henriikka Lahtinen

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Marika Salminen

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261