Opekorkean opiskelija

Opintoja tukevat palvelut

Opiskelijapalvelut

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoasiainkoordinaattorit palvelevat sinua seuraavissa asioissa:

Opiskelupaikan vastaanotto, lukuvuosi/-kausi-ilmoittautumiset, opintojaksoilmoittautumiset, opintorekisterin ylläpito, opintorekisteriotteet ja suoritusmerkinnät, opiskelijatodistukset, todistuksen hakeminen, Peppi-järjestelmän toiminnot, harjoittelusopimukset, käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tavoitat opiskelijapalvelut sähköpostitse osoitteesta opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi.

Voit myös varata etäneuvonta-ajan Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin Opiskelijoiden etäneuvonta -sivulla. Valitse palvelu, opintoasiainkoordinaattori ja vapaana oleva aika (kesto 20 min). Palvelun käyttö edellyttää Jamk-tunnuksia.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoasiainkoordinaattorit

Henriikka Lahtinen

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Marika Salminen

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261

Opinto-ohjaus

Opiskelusuunnitelmien teossa ja osaamistavoitteisiin pääsemisessä opiskelijoita auttaa ryhmän kouluttajien lisäksi opinto-ohjaaja.

Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella opettajakorkeakoulun koulutuksiin hakeutumisesta, opiskelijavalinnasta sekä opiskelun aloittamiseen ja opiskeluprosessin eri vaiheisiin liittyvistä kysymyksistä. 

Kouluttajien ohella opinto-ohjaaja vastaa opintojen ohjauksesta ja ratkoo opiskelijoiden kanssa opiskelussa mahdollisesti esiin tulevia ongelmia. Opinto-ohjaaja auttaa, jos opiskelija tarvitsee tukea tai erityisjärjestelyjä opintojen aikana. 

Myös jatko-opintoja suunnitellessa voi käyttää opinto-ohjaajan asiantuntemusta hyväksi.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaaja

Katariina Jouhiaho

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358

Kirjasto- ja tietopalvelut

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto toimii neljässä toimipisteessä Jyväskylässä ja Saarijärvellä. Opettajakorkeakoulua palvelee sekä laaja verkkokirjastomme että Pääkampuksen kirjasto, johon hankintaan opettajan ammatillista kehittymistä tukevaa aineistoa. Lutakossa opiskelijat saavat näppärästi apua kampuskirjastosta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pääkampuksen kirjasto
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Asiakaspalvelu: 040 552 6541

Sähköposti: kirjasto(at)jamk.fi

Lutakon kampuskirjasto
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Asiakaspalvelu: 040 552 6541

Sähköposti: kirjasto.lutakko(at)jamk.fi

» www.jamk.fi/kirjasto

» Kirjaston toimipisteiden aukioloajat

Janet-tietokannasta löydät Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston painetut ja elektroniset aineistot. Voit myös uusia lainoja, varata kirjoja tai vaikkapa kerätä hyödyllisiä lähteitä oppimistehtäviäsi varten. Voit hyödyntää myös oman paikkakuntasi kirjastoa ja valtakunnallista Finna palvelua opiskelumateriaalin hankkimisessa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun tiedonlähteet on koottu omaksi ryhmäkseen ja ne ovat Oppiminen ja ohjaus -sivulla.

Verkkomateriaalia varten et tarvitse kirjastokorttia, vaan saat suurimman osan siitä käyttöösi kirjautumalla tietokantaamme Jamkin henkilökohtaisilla verkkotunnuksillasi.

Paikan päällä voit lainata aineistoa kirjastokortilla.
Mobiilikirjastokortti on mahdollista hankkia myös Tuudo-palvelussa!

Apua tiedonhankintaan - kirjasto kouluttaa

Syksyisin kirjasto järjestää opettajakorkeakoulun uusille opiskelijoille pyynnöstä koulutusta Jyväskylässä tai etänä verkossa. Koulutus on erinomainen mahdollisuus päivittää tiedonhakutaitoja.

Kirjaston Opparisaunassa myös opettajakorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista tiedonhankinnan opastusta.
 

JAMKO ja SOOL

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - JAMKO toimii koko ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvojana.

Opiskelijakunnalla on lakisääteinen asema ja tehtävät. Tärkeimpiä tehtäviä ovat opiskelijajäsenten valinta ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin, opiskelijoiden edunvalvonta ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Lakisääteisten tehtävien lisäksi JAMKO järjestää vapaa-ajan toimintaa.  

Ylintä päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajisto. Edustajisto valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan vastaamaan jokapäiväisestä hallinnosta.

 

Opettajaksi opiskelevan on mahdollista liittyä myös Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL Ry:n jäseneksi.

» Lisätietoja www.sool.fi
 

Opintososiaaliset edut ja taloudellinen tuki

Rahoitusvaihtoehtoja aikuisopiskelijoille tarjoavat esim. Työllisyysrahasto sekä TE-palvellut.

Työllisyysrahasto
Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Työllisyysrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada.

TE-palvelut
Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-palveluille on opiskelijalla. 

Lisätietoja: 
Työttömyysetuuksista TE-palveluiden koulutusneuvonta
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Lisätietoa valtion opintotuesta, kesäopintotuesta ja ateriatuesta: Taloudellinen tuki opintoihin
 

Hakemus yksilöllisiä opintojärjestelyjä varten

Keskustele ensin oman kouluttajasi kanssa yksilöllisten opintojärjestelyjen tarpeesta. Ole sen jälkeen yhteydessä opinto-ohjaajaan. Hakemuslomake täytetään e-lomakkeena alla olevasta linkistä.

Opintopsykologien palvelut

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus käyttää opintopsykologin palveluita.