Ohjaus ja oppaat

Opiskelija keskustelee videoneuvottelussa tietokoneella

Kirjastosta apua tiedonhankintaan

Tiedonhankinnan ohjaus 

Kirjasto on mukana ohjaamassa opiskelijoita Jamkin opetussuunnitelmien mukaisesti tiedonhankinnan osaamisen kehittämiseksi. Opiskelijat saavat opintojensa  eri vaiheissa tiedonhankinnan ohjausta kansainvälisten informaatiolukutaitokehysten pohjalta.

Kirjastossa ohjataan tiedonhankintaa opintojaksojen yhteydessä opintojen aloitusvaiheessa sekä opinnäytetyövaiheessa Tiedonhaun työpajoissa. Kirjastosta saa myös yksilöllistä tai pienryhmäohjausta Opparisaunassa. Opparisaunan ohjausaikaa voi tiedustella lomakkeella, johon voi liittää myös senhetkisen opinnäytetyösuunnitelman version. 

Kirjaston tiedonhankinnan ohjauksesta ja aikatauluista opinnäytetyövaiheessa kerrotaan lisää Moodle oppimisympäristössä. Moodlessa kirjastolla on Tiedonhaun työpajat – Information Seeking Workshops -kurssi, josta löytyy aikataulut amk- ja yamk- opiskelijoille. Avain Moodle-kurssin rekisteröitymiseen löytyy opiskelijaintran opinnäytetyön ohjeistuksista (vaatii kirjautumisen). Kirjaston tiedonhankinnan ohjaukset kuuluvat niin amk- kuin yamk-opiskelijoiden opinnäytetyöprosessiin.