Tutkinto-opiskelija

Säännöt ja periaatteet

Tälle sivulle on koottu tärkeimmät opintojasi tai opiskelijaelämääsi ohjaavat säännöt ja periaatteet. Tutustu niihin.

Tutkintosääntö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on opintoasioiden lautakunnan hyväksymä sääntö, jossa säädetään opiskelun ja ohjauksen tärkeimmät periaatteet ja käytännöt. Siinä määritellään muun muassa seuraavia asioita:

  • opiskeluoikeus: opiskelijaksi hyväksyminen, läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen, opiskeluoikeusaika, opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen
  • opinnot: opintojen ohjaus, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), opintojen suorittaminen, opintojen hyväksilukeminen, arviointikäytänteet, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
  • valmistuminen: tutkintotodistus
  • huumausainetestaus
  • kurinpitomenettely
  • muutoksenhaku ammattikorkeakoulun päätöksiin.

Pedagogiset periaatteet

Jamkissa on 13 pedagogista periaatetta, joissa kuvataan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen pedagogista toteutumista käytännössä.

Eettiset periaatteet

Eettinen osaaminen on nostettu ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteiseksi, yleiseksi työelämän kompetenssiksi. Oheisessa dokumentissa kuvataan mm. opiskelijan ja henkilökunnan toiminnan eettiset periaatteet sekä menettelytapoja esimerkiksi vilppitapauksissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun eettinen toimikunta edistää eettisten periaatteiden toteutumista ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Ohjauksen periaatteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta saatava ohjaus tukee opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa, työllistymisessä ja elinikäisten urataitojen kehittymisessä. Ohjauksen periaatteita noudatetaan kaikissa Jamkin yksiköissä ja koulutuksissa, ja ne koskevat kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä.