Koulutus ja kehittäminen

Biotalouden koulutuspalvelut: energia-ala

Jamkin Biotalousinstituutti tarjoaa asiantuntemuksensa energia-alan teknologia- ja palveluyrityksien, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön erilaisina koulutus- ja asiantuntijapalveluina.

Asiantuntijapalvelumme käsittävät mm. erilaiset TKI-toimintaan liittyvät toimeksiannot ja niihin liittyvät selvitykset/lausunnot sekä muun alaan liittyvän konsultoinnin. Osaamistamme kohdistuu erityisesti erilaisten biomassojen palamiseen, päästöjen hallintaan, energiatehokkuuteen sekä lämmön turvalliseen tuottamiseen liittyviin asioihin. Lisäksi vahvuuksiamme ovat myös maaseudun energiajärjestelmät ja niiden energiatehokkuus sekä kiinteiden biopolttoaineiden ja savukaasujen analytiikka. 

Koulutuspalveluitamme kehitämme asiakaslähtöisesti kysynnän mukaisesti. Tällä hetkellä pystymme tarjoamaan mm. kiinteiden polttoaineiden näytteenottokoulutusta, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutusta sekä uusiutuvaan energiaan liittyviä työvoimakoulutuksia.

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636