Koulutus ja kehittäminen

Everything DiSC® vuorovaikutusanalyysi

Everything DiSC® -vuorovaikutusanalyysi on työkalu, jota voidaan käyttää vuorovaikutuksen, ihmisten johtamisen sekä työyhteisön toiminnan ja käytänteiden kehittämisessä. Analyysin avulla opitaan tuntemaan oma vuorovaikutustyyli ja tyylin vaikutukset toisiin ihmisiin sekä ymmärtämään paremmin ihmisten erilaisuutta.

-
Hinta
Everything DiSC® -profiili työyhteisölle tai tiimille 160 € / henk. + purkutyöpaja alkaen 890 € + alv 24 %
Toteutus
Asiakkaan tai Jamkin tiloissa ja tarvittaessa verkossa

Everything DiSC® -vuorovaikutusanalyysin avulla kehitetään vuorovaikutusta

Everything DiSC® -analyysi sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin omaa vuorovaikutuskäyttäytymistään ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. Työyhteisössä Everything DiSC® -analyysit voidaan tehdä tiimille tilanteissa, kun yhteistä vuorovaikutuskulttuuria kehitetään ja ymmärrystä ihmisten välillä parannetaan.

Everything DiSC® -vuorovaikutusanalyysia voidaan hyödyntää:

  1. itsetuntemuksen lisäämiseen sekä oman vuorovaikutustyylin ymmärtämiseen ja kehittämiseen
  2. tiimin yhteistyön ja vuorovaikutuskulttuurin parantamiseen
  3. ihmisten ja osaamisen johtamiseen
  4. työyhteisön haastavien tilanteiden ratkaisemiseen
On tärkeää tunnistaa omat ja tiimikavereiden toimintamallit erilaisissa tilanteissa. Tällä vältetään väärinkäsityksiä ihmisten välillä ja vahvistetaan tiimin toimintaa. Meillä Jylhällä DiSC-työyhteisöprofiilit ovat olleet jo pitkään osa tiimien johtamista ja tapa parantaa työpaikan ilmapiiriä.

-Pekka Jylhä & Riikka Telin, Kuljetus ja Muutto O. Jylhä

Yhteydenotot ja lisätietoja

Jaana Saarisilta

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358404872040

Kirsi Kemell

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358401851071