Koulutus ja kehittäminen

Arvioi ja kehitä tiimisi yhteistyötä

Yhteistyö, verkostossa toimiminen ja yhteisen työn tekeminen on kehittyvä prosessi.  Se vie aikaa ja vaatii yhteistä keskustelua. Matkan varrella voi nousta esiin erilaisia haasteita, jotka voivat hidastaa yhdessä tekemisen kehittymistä. 

Monialaisuusmittari on työkalu, joka auttaa tunnistamaan tiimin yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.

  • Ovatko käytäntömme yhteisiä? 
  • Onko toimintamme koordinoitua?
  • Onko meillä riittävästi aikaa yhteiseen keskusteluun? 
  • Tunnemmeko toistemme työn ja osaamiset?
  • Kuinka tieto kulkee tiimissämme?

Työkalu antaa pohjaa keskustelulle ja kehittämiselle. Se kertoo, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomio silloin, kun työstä halutaan kehittää yhteistä työtä.

Tiimityötä kädet yhdessä
Kenelle
Työyhteisöille ja tiimeille
Hinta
Sopimuksen mukaan
Toteutus
Ennakkotehtävä, työpaja ja kehittämissuunnitelma

Toteutus

  • ennakkotehtävä (mittariin vastaaminen verkossa)
  • työpaja (2 - 3 h), jossa käsitellään tulokset ja tehdään kehittämissuunnitelma jatkoksi
  • mahdollisuus työpajaan, jossa suunnitelman toteutumista arvioidaan

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Maija-Liisa Siitari

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180

Haluamme tiimeistämme entistä vahvempia, toisiltaan oppivia ja yhteen hiileen puhaltavia. Kun etsimme sen tueksi työkaluja ja buustausta, löytyi apu nopeasti Jamkin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Sami Ahonen, Jyväskylän palvelualan opisto

Lue kokemuksista