Tutkimus monialaisessa kuntoutuksessa

Futuristinen kuva tabletti-tietokoneesta henkilön kädessä

Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla tehtävä tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta, joka kohdentuu uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimustoimintamme monialaisuus tulee esiin eri tieteenalojen, menetelmien ja ammattiryhmien kohdatessa.

Jamkin Kuntoutusinstituutti toteuttaa soveltavaa tutkimusta yhteistyössä kuntoutuksen ammattilaisten sekä kansallisen ja kansainvälisen tutkimusverkoston kanssa.

Monialainen kuntoutus osana yhteiskuntaa

Tutkimustoiminta seuraa vahvasti yhteiskunnallisia muutoksia, jotka muokkaavat kuntoutuksen toimintakenttää. Alati kehittyvä teknologia tarjoaa potentiaalisia ratkaisuja esimerkiksi väestön ikärakenteen muutoksen myötä nouseviin haasteisiin kuntoutuspalvelujen järjestämisessä. Moninaisilla digitaalisen kuntoutuksen ratkaisuilla voidaan vastata sekä terveyspalveluiden saatavuuden että saavutettavuuden kysymyksiin ja näin lisätä hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa yhteiskunnassamme.  
 

Toinen kuntoutuksen toimintakentän muutos on sosiaalisen näkökulman yhä vahvempi painottuminen. Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla sosiaalinen ymmärretään laajasti kuntoutusta läpäisevänä ulottuvuutena, jonka huomioiminen kuntoutuksen tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa on tärkeää. Keskeistä on kuntoutujan osallisuuden tukeminen, itsenäisen arjen vahvistaminen sekä toimintaympäristöjen muokkaaminen kuntoutumista tukevaksi.  
 
Monialaisen kuntoutuksen tutkimusta rahoittaa mm. Suomen akatemia, Kela, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Business Finland, Työsuojelurahasto ja säätiöt.

Tutustu tutkimusteemoihimme

Sosiaalinen vuorovaikutus, ohjaus ja valmennus

Tuotamme käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa vuorovaikutuskäytännöistä, jotka edistävät tai estävät kuntoutusprosessien tavoitteidenmukaista toteutumista.

Digitaalinen kuntoutus

Digitaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan digitaalisten palveluiden ja teknologioiden käyttöä osana kuntoutumisprosessin eri vaiheita (arviointi, tavoitteen asettaminen, toteutus, loppuarviointi, seuranta).

Luonto ja hyvinvointi

Ympäristökriisit ja vihreä siirtymä ovat aikamme suurimpia haasteita, joihin pyrimme vastaamaan tuottamalla uutta tietoa ympäristöystävällisestä käyttäytymisestä, hyvinvoinnista ja luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Työhyvinvointi, työkyky ja työelämävalmiudet

Eheät ja pitkät työurat, työssä jaksaminen ja hyvä työkyky ovat keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita, joita voidaan kuntoutuksen keinoin edistää.

Ikääntyvien ihmisten toimintakyky, osallistuminen ja hyvinvointi

Väestön ikääntyessä on tärkeää saada tietoa ikäihmisten toimintakyvystä, osallistumisesta ja hyvinvoinnista, jotta kuntoutus osataan kohdentaa oikea-aikaisesti ja saavutettavissa olevissa ympäristöissä.

Kysy lisää

Katariina Korniloff

Johtava tutkija, Principal Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841417

Katriina Hyvönen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505170986

Outi Alakärppä

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505900465

Eeva Aartolahti

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503237511

Sanni Tiitinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505689330

Emmi Matikainen-Tervola

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504755530

Sanna Sihvonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407274085

Julija Chichaeva

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504628081

Jane Paakkolanvaara

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503074869

Michael Oduor

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505675430

Aino Alaverdyan

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503439219

Paavo Nyländen

Tutkimusassistentti, Research Assistant
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503255554