Projekti

Suomalaisten oppilaitosten valmius kohdata kyberkriisejä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KyberAmis
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.1.2024 - 31.8.2025
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Työsuojelurahasto
Projektin kuvaus

Opetustyö ja oppilaitokset ovat digitalisoituneet nopeasti. Trendi on tuonut mukanaan riskin kyberhäiriöistä, jotka ovat aina työyhteisöille kriisejä. Monilla suomalaisen työelämän osa-alueilla kyberkriisit tunnistetaan, niitä tutkitaan ja niihin harjoitellaan. Oppilaitoskontekstissa näin ei vielä ole. 


Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisten oppilaitosten kyberturvariskien luonnetta ja työyhteisöjen valmiutta toimia kyberkriiseissä, ja luodaan alalle harjoittelu- ja toimintasuosituksia. 

Suomessa on 80 ammatillista oppilaitosta ja 5 erityisoppilaitosta, ja Tilastokeskuksen mukaan niissä opiskelee yli 220 000 opiskelijaa. Tämän tutkimuksen aineisto kerätään ympäri Suomea neljästä ammatillisesta oppilaitoksesta, joista kolme on tavallisia ammatillisia oppilaitoksia ja yksi on ammatillinen eirtyisoppilaitos. Kaikki kohdeoppilaitokset ovat isoja ja usealla paikkakunnalla toimivia. 

Tutkimus on laadullinen, ja sen aineisto koostuu sekä haastatteluista että havainnoinneista. 

Tämä tutkimus tukee ammatillisia oppilaitoksia kyberturvallisuuden mahdollisissa kriisitilanteissa kolmella tavalla: 
  1. Tutkimus luo ensimmäistä kuvaa Suomessa ja todennäköisesti myös koko maailmassa ammatillisten oppilaitosten kyberturvallisuusriskeistä.  

  2. Tutkimus tarkastelee ammatillisten oppilaiutosten henkilöstön tämänhetkistä valmiutta tehdä työtä kyberturvallisesti ja kohdata kyberturvallisuusuhkia. 

  3. Tutkimus luo yleisiä harjoittelu- ja toimintasuosituksia kaikille ammatillisille oppilaitoksille. 

Näin ollen tämä tutkimus on uraauurtava ja luo pohjaa seuraaville oppilaitosten kyberturvallisuutta koskeville tutkimuksille ja kehittämishankkeille. Samoin tutkimus luo oppilaitosten henkilökunnalle valmiuksia kohdata kyberkriisejä ja myös selvitä niistä mahdollisimman vähin kolhuin. 

Ota yhteyttä:

Anna-Liisa Ojala

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405834993