Tutkimus kyberturvallisuudessa

Kyberturvallisuuden uhat ja niiltä suojautumisen keinot sovelletun kyberturvallisuuden tutkimuksen keskiössä

Kyberturvallisuusasiantuntijoita töissä koneilla

Soveltavaa tutkimusta ja kyberturvallisuutta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa tehtävä tutkimustoiminta painottuu sovellettuun kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn/data-analytiikaan. Molemmissa aihepiireissä painotetaan ennen kaikkea liike-elämältä ja muilta yhteistyöorganisaatioilta saatuja tutkimuskysymyksiä ja tosielämän ongelmia. Osana tutkimustoimintaa julkaisemme tutkimustuloksiamme kansainvälisillä julkaisufoorumeilla.

Soveltavan kyberturvallisuuden osalta tavoitteena on tutkia kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia ja suojauskeinoja. Tämän lisäksi kiinnostuksen kohteena on eri teknologioiden ja organisaatioiden valmius kohdata kybervaikuttamista. Tutkimus painottuu hyökkäysten tunnistamiseen ja analysointiin, tekoälyn avulla tapahtuvaan havainnointiin ja organisaatioiden kouluttamisen arviointiin.

Sovellamme tekoälyä ja data-analytiikkaa kyberturvallisuuden lisäksi myös muihin toimialoihin.

Lisätietoa tutkimukseen liittyen löytyy JYVSECTECin sivuilta sekä tekoälyä käsittelevältä sivulta.

Seuraavat kyberturvallisuuden projektit sisältävät tukimuksellisia osioita:

Kehittämisprojekti

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus

Toteutusaika: 1.8.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Innovaatioprojekti

Kyberpoikkeamienhallinnan prosessit ja toimintaohjeet terveydenhuollon ympäristöissä

Toteutusaika: 1.8.2020 - 31.1.2021

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Business Finland

Kehittämisprojekti

Cyber Security Network of Competence Centres for Europe

Toteutusaika: 1.2.2019 - 31.12.2022

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Horizon 2020

Kehittämisprojekti

Healthcare Cyber Range

Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2021

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

CYBERDI

CYBERDI-projektissa kehitämme teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen sekä kasvatamme käyttäjälähtöisesti yleistä tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista ja rikollisuudesta.

Tutkimusprojekti

Cyber Trust

Toteutusaika: 1.5.2015 - 31.8.2017

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Tekes

Lisätietoja

Sovelletun kyberturvallisuuden tutkimusryhmässä toimivat Tuomo Sipola, Senior Researcher, Aimo Pellinen, Senior R&D Specialist, Janne Alatalo, Specialist sekä Tero Kokkonen, R&D Manager.  

Lisäksi tutkimustoimintaan osallistuvat IT-instituutin kyberturvallisuuteen perehtyneet asiantuntijat ja opettajat. 

Tuomo Sipola

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358503103339