Projekti

Healthcare Cyber Range

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HCCR
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

HCCR-hankkeessa rakennettiin terveydenhuollon digitaalinen harjoitusympäristö sekä kehitettiin terveydenhuollon toimijoiden kyberturvallisuustoimintaa. Hankkeen perustana oli Jamkissa toimiva, Suomen johtava riippumaton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. Terveydenhuollon järjestelmillä ja prosesseilla laajennettu RGCE (Realistic Global Cyber Range) harjoitusympäristö mahdollistaa alan kyberturvallisuusharjoitusten järjestämisen turvallisessa ja realistisessa ympäristössä.

Terveydenhuoltoon liityvää tietoa ja tietojärjestelmiä käsiteltäessä ovat tieto- ja kyberturvallisuus tärkeässä asemassa. Jos tietoa vääristetään tai sen käyttö estetään, vaikutukset voivat olla kohtalokkaita. Digitaalista tietoa voidaan kerätä mm. kotona, hoitolaitoksissa ja ambulansseissa olevista lääkintälaitteista sekä järjestelmistä ja sitä voidaan syöttää verkkoon analysoitavaksi terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin. Digitaalisessa turvallisuudessa tekniikan rooli on suuri, mutta ihmisten ja organisaatioiden osaaminen sekä toimintaprosessit ovat ensisijaisen tärkeitä.
 
Riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa ja suunnitelmallista osaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittämisen kannalta keskeisessä roolissa on harjoittelu. Hankkeessa järjestettiin ensimmäinen kansallinen teknistoiminnallinen terveydenhuoltoalan kyberturvallisuuden pilottiharjoitus.

Hankkeen toteuttamisesta
vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Instituutti yhdessä hyvinvointiyksikön kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat HUS, Huoltovarmuuskeskus, KELA, KSSHP, Traficom / Kyberturvallisuuskeskus, PHHYKY, Huld, DigiFinland Oy, Perusturvaliikelaitos Saarikka, TAYS, Telia Finland Oy ja THL.
 
Hankkeen rahoittivat EU:n EAKR rahasto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, edellä mainitut kumppanit.

Lisätietoja Projektipäällikkö Elina Suni, [email protected], Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.