Projekti

Cyber Security Network of Competence Centres for Europe

Rahoitusohjelma

Lyhenne
CyberSec4Europe
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.2.2019 - 31.12.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Horizon 2020
Projektin kuvaus
Cyber Security Network of Competence Centres for Europe (CyberSec4Europe) on yhteis-eurooppalainen hanke, johon osallistuu toimijoita 22 euroopan maasta (EU- ja kumppanimaat) ja 43 organisaatiosta. Hanke keskittyy eurooppalaisen kyberturvallisuuden tutkimuksen, osaamisen ja kehityksen varmentamiseen.
JAMK:n päätehtävät hankkeessa ovat kahden kyberturvallisuusharjoituksen järjestäminen sekä harjoituksista kurssimuotoisen, kyberturvallisuuden opetukseen tarkoitetun aineiston luominen eurooppalaisiin korkeakouluihin.  

Hankkeen kotisivut ovat osoitteessa https://cybersec4europe.eu/, josta löytyvät myös hankkeen laatimat tuotokset. Hankkeen sosiaalisen median tilit ovat Twitterissä ja LinkedINissä.


Lisätietoja: Projektipäällikkö Jani Päijänen, jani.paijanen@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.

Viimeksi päivitetty 1.2.2022.

Projektin tuloksetJAMK suunnitteli ja toteutti hankkeessa kaksi kaksipäiväistä kyberturvallisuusharjoitusta, Flagship 1 ja Flagship 2. Ensimmäinen toteutettiin tammikuussa 2021 ja toinen tammikuussa 2022. Harjoituksiin osallistuneiden antaman palautteen mukaan ne koettiin hyödyllisiksi ja osaamista kehittäviksi. Harjoitukset toteutettiin rajat ylittävinä verkkototeutuksina. Ensimmäisessä harjoituksessa osallistujia oli 22 ja toisessa 13 EU:n jäsenmaasta.

Syksyllä 2020, osana Flagship 1 harjoitusta, julkaistiin valmisteltu 
ennakkotehtävä kaikille avoimena verkkototeutuksena. Siinä tutustuttiin mahdollisen tietomurron tekniseen tutkintaan. Flagship 2-harjoitusta tukivat ulkopuoliset, teknisiä taitoja omaavat henkilöt tutkimalla harjoitustympäristöstä heille toimitettuja teknisiä näytteitä, kuten levykuvia ja muistivedoksia ja raportoimalla löydöksistään harjoitukselle. 

JAMK laati vaatimuskuvauksen kyberharjoitusympäristöjen tekniseksi yhteenlittämiseksi (eng. Cyber Range Technical Federation). Molemmat Flagship-harjoitukset toteuttivat vaatimuskuvauksesta valitut vaatimukset osana harjoituksen teknisen ympäristöä. Toteutettu liittymistapa ja käytetty avoimen lähdekoodin teknologia arvioitiin ominaisuuksiitaan sellaisiksi, että niitä olisi mahdollista käyttää tuotannossa.

Lisäksi JAMK johti tutkimuksen, jolla selvitettiin eurooppalaisten kyberharjoitusympäristöjen teknisiä kyvykkyyksiä ja harjoiituksiin osallistuvien henkilöiden profiileja. Selvityksestä kävi ilmi, että kyberharjoituksia tarjotaan yritysten ja organisaatioiden teknisten asiantuntijoiden lisäksi myös niiden ylimmälle johdolle.

Viimeksi päivitetty 1.2.2022.