Projekti

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus

Rahoitusohjelma

Kasvien päällä kyberturvallisuuteen liittyviä kuvakkeita
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.8.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Elintarvikearvoketjun toimijoiden tietojärjestelmät kehittyvät kasvavalla vauhdilla maatalouden digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen myötä. Elintarviketuotanto ja -jakelu ovat huoltovarmuuden kannalta kriittinen kokonaisuus ja täten tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen on avainasemassa.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa rakennetaan elintarvikearvoketjun digitaalista kokonaisuutta mallintava kyberharjoitusympäristö ja testataan se pilottiharjoituksessa. Hankkeen perustana on Jamkissa toimiva, Suomen johtava riippumaton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. Elintarviketuotannon ja -jakelun järjestelmillä ja prosesseilla laajennettava RGCE (Realistic Global Cyber Range) harjoitusympäristö mahdollistaa alan kyberturvallisuusharjoitusten järjestämisen turvallisessa ja realistisessa ympäristössä. Teknisen ympäristön hyödyntämisen myötä kehittyneen osaamisen avulla kyetään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin kyberturvallisuuden vaatimuksiin elintarviketuotannon ja –jakelun osalta. Ottamalla kyberturvallisuuden varmistaminen osaksi alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostajien, logistiikan toimijoiden ja kaupan alojen normaalia toimintaa ja laadunvarmistusta, organisaatiot voivat turvata kyberresilienssinsä kehittymistä vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Hankkeessa kehitetään lisäksi alan toimijoiden
kyberturvallisuusosaamista, -tietoisuutta ja -yhteistyötä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja hyödyntäen.


Hanke koostuu kehittämishankkeesta ja siihen välittömästi liittyvästä ja samanaikaisesti alkavasta investointihankkeesta.

Hankkeen toteuttamisesta
vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun
IT-Instituutti yhdessä Biotalousinstituutin kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Atria Oyj, Cinia Oy, DeLaval Oy, Elisa Oyj, Oy Karl Fazer Ab,
Huoltovarmuuskeskus, Kesko Oyj, Netum Oy, Penttilän Maito Oy, Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Tapiolan maitotila, Telia Cygate Oy,
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja Valio Oy.

Hankkeen rahoittavat
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä edellä mainitut kumppanit.

Lisätietoja projektipäällikkö Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.

Hankkeessa tapahtuu

Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoitus

Suomalaiset elintarviketuotannon ja -jakelun toimijat kehittävät kyberturvallisuusvalmiutta elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksen vierailupäivä

Toivotamme elintarviketuotannon, -kaupan ja -jakelun kyberharjoituksista kiinnostuneet yritykset ja organisaatiot lämpimästi tervetulleiksi vierailupäivään!

Hankkeessa tuotettua