Tapahtuma

28.3. - 29.3.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoitus

Suomalaiset elintarviketuotannon ja -jakelun toimijat kehittävät kyberturvallisuusvalmiutta Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa.

Kasvien päällä kyberturvallisuuteen liittyviä kuvakkeita
Ajankohta
28.03.2023 08:00 - 29.03.2023 16:00

Elintarviketuotanto ja -jakelu ovat huoltovarmuuden kannalta kriittinen kokonaisuus ja siksi tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen on avainasemassa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa suunniteltua ja rakennettua elintarviketuotannon ja -jakelun -kyberharjoitusympäristöä testataan kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa. Samalla harjoitutetaan elintarvikeketjun toimijoiden kykyjä vastata kyberhäiriöihin ja kasvatetaan toimijoiden kybersietokykyä.

Harjoituksessa kyberhyökkäykset perustuvat todellisiin uhkiin

Harjoituksessa toteutettavissa kyberoperaatioissa mallinnetaan valtiollisia toimijoita ja kyberrikollisia sekä niiden käyttämiä tyypillisiä taktiikoita, tekniikoita ja toimintamenetelmiä. Hyökkäyspinta-alana ovat realistiset tietojärjestelmien ja -verkkojen haavoittuvuudet, jotka voisivat johtaa tietoturvaloukkaukseen elintarviketuotannon ja -jakelun toimijoiden digitaalisessa toimintaympäristössä.

Harjoitusskenaariot perustuvat toimialalle realistiseen uhkamaisemaan ja ne suunnitellaan valittujen harjoitustavoitteiden mukaan. Skenaariot sijoittuvat taustatarinaan, joka lisää ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta.

Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberharjoitusympäristö

JYVSECTECin palkittua RGCE-harjoitusympäristöä (Realistic Global Cyber Environment) on laajennettu elintarviketuotannon ja -jakelun toimialalle. Ympäristöön on mallinnettu elintarvikearvoketjun kannalta olennaiset järjestelmät ja toiminteet alkaen alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen ja edelleen kaupan ja jakelun toimialalle.

Kyberharjoitukseen osallistumisen hyödyt

Osaamisen kehittäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen havaitsemaan ja ymmärtämään liiketoimintaa vaarantavia kyberuhkia.

Suorituskyvyn lisääminen

Organisaation suorituskyvyn paraneminen häiriö- ja kriisitilanteissa.

Varautuminen

Elintarvikearvoketjun toimijoiden tietojärjestelmät kehittyvät kasvavalla vauhdilla maatalouden digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen myötä ja täten uhkatilanteisiin liittyvien prosessien ja toimintaohjeiden testaaminen realistisessa harjoitusympäristössä on ehdoton edellytys niiden edelleen kehittämiseksi tai mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi.

Todellisen tuntuinen kokemus

Osallistujat pääsevät kokemaan miten monimutkaisiin ja laajoihin kyberhyökkäyksiin vastataan ja miten niiltä puolustaudutaan yhdessä muiden toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Kiinnostuitko?

Mikäli elintarviketuotannon ja -jakelun kyberharjoitukset kiinnostavat ja toimit alan yrityksessä kyberturvallisuuden parissa, voit ilmoittautua pilottiharjoituksen vierailupäivään, joka järjestetään toisena harjoituspäivänä 29.3.2023.

Tapahtuman järjestäjänä on Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanke, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä hankkeen kumppaniyritykset.

Lisätietoja

Elina Suni

Projektipäällikkö, Project Manager
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358406495054