artikkeli

Datan hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa – Uhka ja mahdollisuus

Teksti
Oskari Villanen
Kuva
Heli Sutinen ja Mari Varonen

Data on uusi öljy. Usein esitetty väite on varsin raflaava ja ehkä hieman kärjistävä, sillä siinä missä öljyä on vain rajallinen määrä maapallon uumenissa, dataa sen sijaan on nykypäivänä tarjolla rajaton määrä. Korkean osaamisen maissa, kuten esimerkiksi Suomessa, tämä tarkoittaa sitä, että kehitysaskeleet eri yhteiskunnan sektoreilla voivat olla varsin suuria. Käsi kädessä kehityksen kanssa kasvavat kuitenkin myös erilaiset kyberuhat, joita dataa hyödyntäviin toimijoihin kohdistuu. 
 

Elina Suni ja Hannu Haapala

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa datan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja kyberuhkien torjuntaa tutkitaan eri yksiköissä ja useissa eri TKI-projekteissa, mikä antaa kuvaa aiheen laajuudesta. Kaksi toisiaan lähellä olevaa ja toisiaan täydentävää teemaa ovat elintarvikeketjun kybertuvallisuus ja älymaatalous.

”Älymaataloudessa puhumme täsmäviljelystä ja panoksista. Kymmenen vuoden päästä älymaatalouden toimintamallit ovat jo arkipäiväistyneet Suomen maatiloilla, mutta tällä hetkellä rakennamme pohjaa tälle kehitykselle. Pellolla työskentelevä traktori kykenee esimerkiksi reaaliajassa analysoimaan pellon maaperää ja keräämään siitä dataa. Täsmällinen tieto pellon maaperästä mahdollistaa muun muassa viljelyn optimoinnin niin, että saadun sadon määrää ja laatua pystytään parantamaan”, Jamkin Biotalousinstituutin johtava tutkija Hannu Haapala kuvaa.

Kyberuhat osana elintarviketuotantoa

Maatalouden digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen myötä myös elintarvikearvoketjun toimijoiden toimintaympäristö on muuttunut. Elintarviketuotanto ja -jakelu ovat huoltovarmuuden kannalta kriittinen kokonaisuus ja kyberturvallisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää.

”Laajan kyberhyökkäyksen seurauksena kauppojen hyllyiltä voisi puuttua peruselintarvikkeita. Mikäli esimerkiksi maidon osalta alkutuotantoon tai elintarviketeollisuuteen kohdistuisi vakava kyberhyökkäys, herkästi pilaantuvaa maitoa voisi mennä isoja määriä käyttökelvottomaksi”, Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -projektin projektipäällikkö Elina Suni kertoo.

Kyberuhkiin pystytään kuitenkin varautumaan niin alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa kuin kaupankin alalla.

”Kun digitaalisia laitteita sisältävä toimintaympäristö on luotettava ja uhkilta suojattu, puhutaan kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuuden varmistaminen vaatii varautumista erilaisiin kyberuhkatilanteisiin ja niiden harjoittelua. Olemme rakentamassa Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -projektin puitteissa elintarviketuotannolle ja -jakelulle optimoitua harjoitusympäristöä. Ympäristö pilotoidaan projektin aikana järjestettävässä kyberturvallisuusharjoituksessa maaliskuun lopussa. Harjoituksen yhteydessä on myös vierailijatilaisuus alan harjoituksista kiinnostuneille”, Suni päättää. 

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -projektia rahoittavat EAKR ja projektin kumppaniyritykset.