Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Lapsi ja aikuinen kävelevät puunrungon päällä.

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä? Miten liikunnasta ja liikkumisesta saadaan luotettavaa tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi? 

Tutustu tutkimusprojekteihimme!

Piilo 2023 -tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti on tutkimuspohjainen yhteenveto. Tuloskortti esittelee kattavasti lasten ja nuorten liikunnan ja liikkumisen eri osa-alueiden tilanteen varhaiskasvatusiästä opiskeluikään.

Miten liikunta ja liikkuminen sekä psykologiset, sosiaaliset ja ympäristötekijät 9–18 vuoden iässä selittävät liikunta-aktiivisuutta ja riskitekijöitä aikuisiässä? Tutkimus on osa vuonna 1980 käynnistynyttä LASERI-seurantatutkimusta, jota koordinoi Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus.

Soveltava liikunta

Falla-hankkeen päätavoitteena on kehittää fyysisen aktiivisuuden mittaus- ja palautejärjestelmä lapsille ja nuorille, joilla on toimintarajoitteita. 

Ajankohtaista

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta tuotetaan ensimmäistä kertaa kansallista seurantatietoa

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa tuotetaan kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Uutinen

Suomi neljän kärkimaan joukossa lasten ja nuorten liikunnan tilan kansainvälisessä vertailussa

Kansainvälisesti Suomi nähdään yhtenä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen mallimaana. Yhteensä 57 maan tai alueen lasten ja nuorten liikkumisen Tuloskortteja on käsitelty maailman terveysliikunnan kokouksessa Abu Dhabissa.

Uutinen

Merkittävä rahoitus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulun kehittämiseen

Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt merkittävän rahoituksen lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävälle tutkimusohjelmalle. Jamk on mukana kehittämässä hyvinvoinnin koulua ohjelmaan kuuluvassa SchoolWell-konsortiossa.

Lisätietoja tutkimuksesta

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Piritta Asunta

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505765212

Harto Hakonen

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405705225

Tuomas Kukko

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447287566

Janne Kulmala

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248132

Heidi Leppä

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504960084

Anette Mehtälä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447532192

Kirsti Siekkinen

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503685250

Heidi Syväoja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133

Xiaolin Yang

Erikoistutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400307426