Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Lapsi ja aikuinen kävelevät puunrungon päällä.

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä? Miten liikunnasta ja liikkumisesta saadaan luotettavaa tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi? 

Tutustu tutkimusprojekteihimme!

Pienten lasten liikkuminen

Piilo 2023 -tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Liikunnan Tuloskortti

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti on tutkimuspohjainen yhteenveto. Tuloskortti esittelee kattavasti lasten ja nuorten liikunnan ja liikkumisen eri osa-alueiden tilanteen varhaiskasvatusiästä opiskeluikään.

Liikunnan vaikutus elintapoihin

Kansainvälisessä SmartCHANGE-tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa. Tekoälyn avulla luodaan ennustemalli aikuisiän terveysriskeille lapsuusiän terveystottumusten pohjalta.

Miten liikunta ja liikkuminen sekä psykologiset, sosiaaliset ja ympäristötekijät 9–18 vuoden iässä selittävät liikunta-aktiivisuutta ja riskitekijöitä aikuisiässä? Tutkimus on osa vuonna 1980 käynnistynyttä LASERI-seurantatutkimusta, jota koordinoi Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus.

Oppiminen

Liikunnallisen elämäntavan vaikutukset oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin (PALCOLL) -tutkimuksessa selvitetään, miten fyysisesti aktiivinen elämäntapa on yhteydessä kognitiiviseen, akateemiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen eri elämänvaiheissa.

Soveltava liikunta

Falla-hankkeen päätavoitteena on kehittää fyysisen aktiivisuuden mittaus- ja palautejärjestelmä lapsille ja nuorille, joilla on toimintarajoitteita. 

Ajankohtaista

Uutinen

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti. Piilo-tutkimuksessa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin liikemittarin avulla 1783 lapselta vuonna 2023.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisen tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu syksyllä

Pienten lasten liikkumisesta kerätään nyt ensimmäistä kertaa systemaattista, väestötasoista tutkimustietoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin Piilo 2023 -tutkimushanke tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä, laadusta ja olosuhteista Suomessa. Puolet tutkimuksen aineistosta on kerätty, ja tiedonkeruu jatkuu syksyllä yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen kanssa.

Uutinen

Likes käynnistää liikkumiseen, oppimiseen ja aktiiviseen elämäntapaan liittyviä tutkimuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää syksyllä 2023 kaksi merkittävää tutkimusta liikkumisen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan vaikutuksesta oppimiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa.

Uutinen

LIITU-tutkimus: yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona

Yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona. Välituntien vietto ulkona vähentää istumista. Vaikka vain koulun pihalla seisoskeleminenkin on fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta parempi kuin koulun käytävillä istuminen.

Uutinen

Merkittävä EU-tutkimushanke yhdistää tekoälyn terveyden edistämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman SmartCHANGE-tutkimushankkeessa, jossa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta tuotetaan ensimmäistä kertaa kansallista seurantatietoa

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa tuotetaan kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Uutinen

Suomi neljän kärkimaan joukossa lasten ja nuorten liikunnan tilan kansainvälisessä vertailussa

Kansainvälisesti Suomi nähdään yhtenä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen mallimaana. Yhteensä 57 maan tai alueen lasten ja nuorten liikkumisen Tuloskortteja on käsitelty maailman terveysliikunnan kokouksessa Abu Dhabissa.

Lisätietoja tutkimuksesta

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Piritta Asunta

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505765212

Harto Hakonen

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405705225

Tuomas Kukko

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447287566

Janne Kulmala

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248132

Heidi Leppä

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504960084

Anette Mehtälä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447532192

Kirsti Siekkinen

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503685250

Heidi Syväoja

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133

Xiaolin Yang

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400307426