uutinen 23.8.2023

Pienten lasten liikkumisen tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu syksyllä

Pienten lasten liikkumisesta kerätään nyt ensimmäistä kertaa systemaattista, väestötasoista tutkimustietoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin Piilo 2023 -tutkimushanke tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä, laadusta ja olosuhteista Suomessa. Puolet tutkimuksen aineistosta on kerätty, ja tiedonkeruu jatkuu syksyllä yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen kanssa.

Tutkimuksessa on mukana 20 kuntaa ympäri Suomea. Yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen kanssa tavoitetaan noin 2400 iältään 4–6-vuotiasta lasta perheineen. Likesin koordinoima Piilo 2023 -tutkimus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Yhteistyössä ovat mukana Jyväskylän yliopiston ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma.

”Kevään aikana on kerätty noin puolet tutkimuksen aineistosta. Syksyllä tiedonkeruu jatkuu esimerkiksi Helsingissä, Jyväskylässä, Maskussa ja Kontiolahdella. Toivomme kaikkien kutsun saaneiden perheiden innostuvan mukaan, eikä perheellä tarvitse olla erityisiä liikunnallisia harrastuksia”, kannustaa Anette Mehtälä, Likesin Piilo-tutkimushankkeen tutkimuskoordinaattori.

Liikemittari kiinnosti lapsia

Tutkimukseen osallistuva lapsi saa liikemittarin, jota pidetään viikon ajan. Mittari tallentaa tietoa lapsen liikkumisesta niin varhaiskasvatuksessa kuin kotiarjessa. Perhe saa kannustavan palautteen tutkimukseen osallistumisesta. Tietoa kerätään myös varhaiskasvatusyksiköiden ja kuntien käyttöön.

Keväältä saadun palautteen perusteella 92 prosenttia lapsista piti mittaria mielellään, ja alun totuttelun jälkeen se ei haitannut heitä ollenkaan. Osalle lapsista mittari oli ylpeyden aihe ja kunnia-asia.

Tietoa ja hyötyä kuntien varhaiskasvatukselle

”Kansallisesti edustavan otoksen avulla selvitetään, miten ympäristöjen erilaisuus on yhteydessä lasten liikkumiseen. Lasten liikkumisen edellytykset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Tutkimuksesta saatu tietoa auttaa lasten liikkumisen varhaiskasvatusolosuhteiden ja -käytänteiden suunnittelussa. Tietoon pohjautuvalla suunnittelulla voidaan entistä paremmin tukea lasten myönteistä kasvua ja kehitystä”, sanoo tutkimuskoordinaattori Anette Mehtälä.

Suositus varhaiskasvatusikäisille lapsille päivittäin on kolme tuntia liikkumista, josta vähintään yksi tunti on reipasta ja rasittavaa liikkumista, kuten hippaleikkejä tai trampoliinihyppelyä.

Piilo-tutkimuksen tulokset saadaan syksyn 2023 aikana. Jatkossa tutkimus aiotaan toteuttaa neljän vuoden välein.

Lisätietoja

Anette Mehtälä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447532192

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998