uutinen 28.6.2023

Likes käynnistää liikkumiseen, oppimiseen ja aktiiviseen elämäntapaan liittyviä tutkimuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää syksyllä 2023 kaksi merkittävää tutkimusta liikkumisen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan vaikutuksesta oppimiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimushankkeisiin on myönnetty rahoitus Suomen Akatemialta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Nuoria kävelemässä.

”Nämä hankkeet jatkavat Likesin pitkäaikaista linjaa liikunnan, hyvinvoinnin ja oppimisen tutkimuksessa”, sanoo johtava tutkija Tuija Tammelin Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tutkimuksista saadaan tärkeää tietoa liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa, oppilaitoksissa, työelämässä ja ikääntyvän väestön palveluissa.

Lukioissa tutkitaan liikkumisen ja oppimisen yhteyttä

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen nelivuotiseen konsortiohankkeeseen Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa. Tutkimuksessa selvitetään, miten oppitunnin yhteyteen lisätty liikkuminen vaikuttaa oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin ja opiskeluun sitoutumiseen.

Tutkimus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen konsortiohanke. Jamkin osuus rahoituksesta on 278 000 euroa ja Oulun yliopiston 221 500 euroa. Konsortion johtajana toimii johtava tutkija Tuija Tammelin. Osahankkeiden vastuullisina tutkijoina ovat Tuija Tammelin ja Heidi Syväoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sekä professori Kati Mäkitalo ja Susanna Takalo Oulun yliopistosta.

”Tutkimuskonsortiossa yhdistyy vahva osaaminen opetuksesta, oppimisesta ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta oppimiseen. Tämä mahdollistaa ilmiön monitieteisen tarkastelun opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta. Tulosten pohjalta voimme luoda suosituksia fyysisesti aktiivisista luokkahuonekäytänteistä oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi”, arvioi konsortion johtaja Tuija Tammelin.

Laaja tutkimus liikunnallisen elämäntavan vaikutuksista

Likesin koordinoimalle Liikunnallisen elämäntavan vaikutukset oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin elämänkulussa -tutkimukselle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisestä tutkimuksesta rahoitusta ensimmäiselle vuodelle 121 000 euroa. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisrahoitus on 387 000 euroa.

Monialaisessa tutkimuksessa selvitetään, miten fyysisesti aktiivinen elämäntapa on yhteydessä kognitiiviseen, akateemiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen eri elämänvaiheissa.

Tutkimuksessa hyödynnetään neljää laajaa kohorttitutkimusta yhteistyössä Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja useiden kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuulliset tutkijat ovat johtava tutkija Tuija Tammelin ja tutkija Heidi Syväoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Lisätietoja

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998