uutinen 6.6.2023

Merkittävä EU-tutkimushanke yhdistää tekoälyn terveyden edistämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman SmartCHANGE-tutkimushankkeessa, jossa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa. Tekoälyn avulla luodaan ennustemalli aikuisiän terveysriskeille lapsuusiän terveystottumusten pohjalta.

Kuvituskuva.

SmartCHANGE-hanke on saanut Euroopan unionilta kuuden miljoonan euron rahoituksen nelivuotiseen tutkimukseen tekoälyn hyödyntämisestä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun osuus tutkimushankkeen rahoituksesta on 422 000 euroa. 

Tutkimushankkeessa kehitetään ennustemalli sille, miten lapsuusiän terveystottumusten perusteella ennustetaan aikuisiän terveysriskiä, ja miten tiedolla voidaan vaikuttaa muutokseen kohti terveempiä elämäntapoja. Ennustemallin pohjana on erityisesti fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen kunnon mittaustietojen hyödyntäminen. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rooli liittyy erityisesti terveysdatan tuottamiseen ennustemallia varten sekä sovelluksen kehittämiseen ja testaamiseen koulu- ja terveydenhuoltoympäristössä. Sovelluksen käyttöä ja sen vaikuttavuutta tutkitaan Suomessa peruskouluikäisten lasten ja nuorten keskuudessa. Yhteiskehittämiseen kutsutaan mukaan lapsia, huoltajia, opettajia ja terveydenhuollon ammattilaisia. 

”Mallin laatimisessa käytetään tekoälyä ja hyödynnetään eri maiden laajojen terveystutkimusten pitkittäisaineistoja. Hankkeessa kehitetään terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille sovellukset, jotka tukevat käyttäytymisen muutosta kohti terveempiä tottumuksia”, kertoo johtava tutkija Tuija Tammelin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesistä.

Jamk on ainoana suomalaisena toimijana mukana SmartCHANGE Horisontti-hankkeessa. Horisontti Eurooppa on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin Euroopassa. 

”Tämä on hieno mahdollisuus olla mukana erittäin laaja-alaisessa ja korkeatasoisessa tutkimusprojektissa. Projekti on osoitus Likesin tutkijoiden vahvasta osaamisesta sekä pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta verkostoyhteistyöstä. SmartCHANGE-projekti tuottaa uutta tutkimustietoa ja vaikuttavia ratkaisuja terveysriskien seurantaan ja ennaltaehkäisyyn. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksessa, tutkimuksessa ja terveydenhuollossa”, sanoo Jamkin hyvinvointiyksikön TKI-päällikkö Kare Norvapalo.

AI-based long-term health risk evaluation for driving behaviour change strategies in children and youth (SmartCHANGE) -hankkeen tavoite on tukea lasten ja nuorten käyttäytymisen muutosta kohti terveempiä tottumuksia. 

Hanketta koordinoi Slovenian johtava tieteellinen tutkimuskeskus Jozef Stefan Instituutti. SmartCHANGE-tutkimuksessa on mukana terveyden ja teknologian osaajia kahdeksasta maasta 12 eri organisaatiosta. 

SmartChange (smart-change.eu)

Lisätietoja

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998