uutinen 1.6.2023

LIITU-tutkimus: yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona

Yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona. Välituntien vietto ulkona vähentää istumista. Vaikka vain koulun pihalla seisoskeleminenkin on fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta parempi kuin koulun käytävillä istuminen

Koululaiset kävelevät reppuselässä.

Liikkuva koulu -ohjelma on vaikuttanut koulujen toimintakulttuuriin ja luonut edellytyksiä liikkumiselle koulupäivän aikana.

Koulussa osallisuuden kehittämisessä ei ole kyse vain oppilaiden omasta aktiivisuudesta, vaan koulun henkilökunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja kyvystä rohkaista ja antaa vastuuta erilaisille lapsille ja nuorille. Parhaillaan eri puolilla Suomea on käynnissä lähes 80 hanketta, jotka tavoittelevat liikkuvampia koulupäiviä yläkouluissa aluehallintovirastojen myöntämien avustusten turvin.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on kansallinen 7–15-vuotiaiden liikkumista, liikuntakäyttäytymistä ja -kulttuuria laajasti kartoittava seurantatutkimus.Lue lisää Likesin tutkijoiden Katja Rajalan ja Katariina Kämpin blogista.