Tutkimus automaatiossa ja robotiikassa

Monialainen automaation ja robotiikan tutkimus

Robottikäsivarsi ja taustalla kolme henkilöä

Automaation ja robotiikan tutkimuksen keskiössä ovat autonominen robotiikka, materiaaliteknologia, valmistava teollisuus, digitalisaatio, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, mallintaminen, simulointi sekä vihreä siirtymä (energiaratkaisut).

Robotiikan vaikutuksia tarkastellaan myös ihmisen hyvinvoinnin, suorituskyvyn sekä johtamisen ja organisoinnin näkökulmista. Monialaisuus, laboratorioympäristöt ja kehittyvät verkostot ovat valttikorttejamme!

Autonominen robotiikka pitää sisällään mm. yhteistyö- ja mobiilirobotiikka sekä konenäköön liittyvät tutkimuksen. Valmistava teollisuudessa perehdymme lisäävän valmistuksen uusiin tekniikkoihin   sekä materiaaleihin. Digitalisaatiosta saamme lisäpotkua tutkimuksen teemoihin kyberturvallisuuden, tekoälyn, data-analytiikan ja laajennettu todellisuuden keinoin.

Olemme European Factories of the Future Research Association (EFFRA:n) jäsen ja pääsemme vaikuttamaan alan kehitykseen Euroopan tasolla.

Automaatio ja robotiikan tutkimusryhmän tavoitteena on edistää vahvuusalan toimintaa mm. laajentamalla tutkimusyhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti Euroopan unionin alueella.  Pyrimme omilla vahvuusaloillamme yhteistyöhön eurooppalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa. Kasvatamme tutkimusrahoituksen osuutta löytämällä uusia rahoitusinstrumentteja.

Automaation ja robotiikan soveltavaa tutkimusta tehdään mm. seuraavissa projekteissa:

Yläraaja-exoskeletonien vaikuttavuuden vertailu kädet koholla työskentelyssä

Toteutusaika: 1.3.2022 - 30.10.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Tutkimusryhmä

Automaation ja robotiikan tutkimusryhmä koostuu monialaisesta asiantuntijajoukosta. Ryhmään kuuluvat johtava tutkija Matti Kurki, vanhempi tutkija Juha-Pekka Kulmala, tutkija Tero Tuovinen, projekti-insinööri Juha Jeronen, projekti-insinööri Elja Kallberg ja projektiasiantuntija Toni Pekkola.

Lisätietoja

Matti Kurki

Johtava tutkija, Principal Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405482230