Projekti

Yläraaja-exoskeletonien vaikuttavuuden vertailu kädet koholla työskentelyssä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ArmExo
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.3.2022 - 30.10.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Työsuojelurahasto
Projektin kuvaus
Kädet koholla työskentely lisää merkittävästi niska-hartiaseudun kuormittumista ja siitä johtuvia TULES-ongelmia. Viimeaikaisen teknologiakehityksen ansiosta ongelmaan on tarjolla uusia ratkaisuja, sillä nykyisin markkinoilla on jo useampi kädet koholla työskentelyä keventämään tarkoitettu puettava tukiranka eli eksoskeleton. Tutkimustietoa on laitteiden hyödyistä on kuitenkin olemassa vain vähän ja ainoastaan yksittäisten laitteiden vaikutuksista. Hankkeessa vertaillaan neljän yleisimmän yläraajaeksoskeletonin vaikutuksia ylävartalon ja alaselän kuormitukseen kädet koholla työskentelyssä.

Projektin kohderyhmänä ovat yritysten henkilöstö, joiden työhön sisältyy kädet koholla työskentelyä. Muutamia kiinnostuneita yrityksiä mahtuu vielä tutkimukseen mukaan!

Projektipäällikkö: 
Juha-Pekka Kulmala

Asiantuntijat: 
Toni Pekkola
Katariina Korniloff
Anja Tanttu
Kari Vehmaskoski

etunimi.sukunimi@jamk.fi