Projekti

SUUNTA - Liikunnan tulevaisuuden suuntaviivat: vastuullisuus muuttuvassa maailmassa ja liikuntatoimen paikallinen organisoituminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SUUNTA
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2025
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Liikuntalaki painotaa liikunnan ja urheilun toimialan yleiseksi perustaksi eettiseseti ja vastuullisesti kestävää toimintaa. Vastaavasti kuntien rooli tunnistetaan liikuntalaissa merkitäväksi väestön liikunnan edistämisen kannalta. Rooli on voimistunut hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Näissä molemmissa osakokonaisuuksissa on tapahtunut viime vuosien aikana merkitäviä kansainvälisiä ja kansallisia muutoksia. 

Valtionohjaus ja rahoituskäytänteet painotavat aikaisempaa enemmän urheiluorganisaatioilta vastuullisuuteen panostamista, mikä näkyy alan kansallisten järjestöjen valtionavustuskriteereiden painopistemuutoksina. Kokonaisuutena liikuntajärjestöjen toimintaan kohdistuu merkitäviä paineita liikunnan valtionrahoituksen muutosten myötä.

Vastaavasti hyvinvointialueuudistus on johtanut siihen, etä kuntien liikuntatoimien merkitys on korostunut kuntalaisten hyvinvointiin liityvässä ennaltaehkäisevässä työssä. Samaan aikaan erityisesti sote-uudistuksen myötä kuntien rahoitus on muutunut, ja sillä voi olla vaikutusta kuntien mahdollisuuksien toteutaa liikuntapalveluita. SUUNTA-projektssa tarkastellaan edellä mainituja muutoksia kansainvälisessä ja paikallisessa viitekehyksessä liikuntajärjestöjen ja kuntien näkökulmasta.

Liikuntajärjestöihin kohdistuvassa osakokonaisuudessa tehdään 1) kansainvälinen vertailu 5-7 maan julkisen liikuntapolitiikan ohjauskäytänteistä urheiluorganisaatioiden vastuullisuuden kehittämiseksi, Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa 2025-katsaus ja seurantakysely valtakunnallisille liikuntajärjestöille toiminnan tavoitteista ja sisällöistä. Kuntiin kohdentuvan osakokonaisuuden tavoitteena on tarkastella kuntien liikuntapalveluiden muutosta hyvinvointialueuudistuksessa. Projektin ensisijainen tavoite on tukea liikuntahallinnon tiedolla johtamista valtionohjauksessa ja tuottaa käytäntöön soveltuvaa tietoa liikuntakulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Yhteystiedot:
Kati Lehtonen