Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Kaksi nuorta ulkoilemassa reput selässään.

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja terveyteen monin tavoin. Likesin tutkimus- ja kehitystoiminnassa liikunnan yhteyttä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarkastellaan laaja-alaisesti.

Viime vuosina liikunnan vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten oppilaiden liikkuminen koulupäivän aikana vaikuttaa heidän oppimiseensa.

Tutustu tutkimus- ja kehittämisprojekteihimme!

Opiskelijoiden mielen hyvinvointi

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on vähentää opiskelijoiden yksinäisyyttä sekä edistää yhteisöllisyyttä, mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Oppiminen

SchoolWell-hankkeessa rakennamme kokonaisvaltaista hyvinvoivaa koulua. Luomme tutkimukseen perustuvia, kestäviä ja vaikuttavia sosio-pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen peruskoulussa. 

Kansainvälisessä SmartCHANGE-tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa. Tekoälyn avulla luodaan ennustemalli aikuisiän terveysriskeille lapsuusiän terveystottumusten pohjalta.

Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa (PAAL) -tutkimuksessa selvitetään, miten oppitunnin yhteyteen lisätty liikkuminen vaikuttaa oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin ja opiskeluun kiinnittymiseen.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta.

Liikunnallisen elämäntavan vaikutukset oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin elämänkulussa (PALCOLL) -tutkimuksessa selvitetään, miten fyysisesti aktiivinen elämäntapa on yhteydessä kognitiiviseen, akateemiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen eri elämänvaiheissa.

Perheiden hyvinvointi

Meijän perhe liikkeellä -toimenpiteissä on vahvistettu perhekeskustoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on ollut tuoda näkyväksi liikkumisen merkitys osana perheitä kohtaavien toimijoiden työotetta ja keinovalikoimaa.

Työkyky ja jaksaminen

Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape-hanke) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella toteutettava hanke, jossa edistetään hyvinvointia arkiaktiivisuuteen panostamalla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja työstä palautumiseen, jotka aihealueina ovat herättäneet huolta valtakunnallisesti.

Ajankohtaista

Uutinen

Toimintamalleja opiskeluarkeen - opas opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen on julkaistu

Oppilaitosten rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa on merkittävä. Opiskelupäivien aikaisen liikkumisen lisääminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat keinoja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelukykyä. Mieli liikkeelle -hankkeen kokoama opas pyrkii vastaamaan oppilaitosten tarpeeseen konkreettisista ja helposti saatavilla olevista toimintamalleista, joilla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista toisella asteella ja korkeakouluissa.

Artikkeli

Miten olis liikuntatutorit? - InnoFlashin ideamyllystä uusia malleja liikkumiseen ja yhteisöllisyyteen

Rajakadun kampuksella pyörittiin post it -lappujen keskellä. InnoFlash-opintojaksolla eri alojen opiskelijat miettivät tiimeissä ratkaisuja ja konsepteja heille annettuun haasteeseen. Likesin Mieli liikkeelle -hanke pisti opiskelijat miettimään, miten liikkumisella lisätään korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Uutinen

Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin valtakunnallinen edistäminen jatkuu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on saanut jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen liikkumisen keinoin. Työssä keskistytään yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Uutinen

Likes käynnistää liikkumiseen, oppimiseen ja aktiiviseen elämäntapaan liittyviä tutkimuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää syksyllä 2023 kaksi merkittävää tutkimusta liikkumisen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan vaikutuksesta oppimiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa.

Uutinen

Merkittävä EU-tutkimushanke yhdistää tekoälyn terveyden edistämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman SmartCHANGE-tutkimushankkeessa, jossa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa.

Uutinen

LIITU-tutkimus: yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona

Yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona. Välituntien vietto ulkona vähentää istumista. Vaikka vain koulun pihalla seisoskeleminenkin on fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta parempi kuin koulun käytävillä istuminen.

Lisätietoa kehittämisprojekteista

Anu Kangasniemi

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406847006

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352

Saara Koskinen

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Teemu Ripatti

Ohjelmakoordinaattori, Programme Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504141449

Lisätietoa tutkimuksesta

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Heidi Leppä

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504960084

Heidi Syväoja

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133