Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Kaksi nuorta ulkoilemassa reput selässään.

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja terveyteen monin tavoin. Likesin tutkimus- ja kehitystoiminnassa liikunnan yhteyttä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarkastellaan laaja-alaisesti.

Viime vuosina liikunnan vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten oppilaiden liikkuminen koulupäivän aikana vaikuttaa heidän oppimiseensa.

Tutustu tutkimus- ja kehittämisprojekteihimme!

Opiskelijoiden mielen hyvinvointi

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Iloliike-hankkeen ytimessä ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan.

Perheiden hyvinvointi

Meijän perhe liikkeellä -toimenpiteissä on vahvistettu perhekeskustoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on ollut tuoda näkyväksi liikkumisen merkitys osana perheitä kohtaavien toimijoiden työotetta ja keinovalikoimaa.

Oppiminen

SchoolWell-hankkeessa rakennamme kokonaisvaltaista hyvinvoivaa koulua. Luomme tutkimukseen perustuvia, kestäviä ja vaikuttavia sosio-pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen peruskoulussa. 

Kansainvälisessä SmartCHANGE-tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa. Tekoälyn avulla luodaan ennustemalli aikuisiän terveysriskeille lapsuusiän terveystottumusten pohjalta.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta.

Työkyky ja jaksaminen

Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape-hanke) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella toteutettava hanke, jossa edistetään hyvinvointia arkiaktiivisuuteen panostamalla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja työstä palautumiseen, jotka aihealueina ovat herättäneet huolta valtakunnallisesti.

Ajankohtaista

Uutinen

Likes käynnistää liikkumiseen, oppimiseen ja aktiiviseen elämäntapaan liittyviä tutkimuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää syksyllä 2023 kaksi merkittävää tutkimusta liikkumisen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan vaikutuksesta oppimiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa.

Uutinen

Merkittävä EU-tutkimushanke yhdistää tekoälyn terveyden edistämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman SmartCHANGE-tutkimushankkeessa, jossa hyödynnetään tekoälyä pitkäaikaisen terveystiedon seurannassa.

Uutinen

LIITU-tutkimus: yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona

Yläkoululaiset viettävät yhä useammin välituntinsa ulkona. Välituntien vietto ulkona vähentää istumista. Vaikka vain koulun pihalla seisoskeleminenkin on fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta parempi kuin koulun käytävillä istuminen.

Uutinen

Parempaa työssä jaksamista opettajille ja varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamiseen, työkykyyn ja palautumiseen on etsitty ratkaisuja. Työhyvinvointikokeiluja on tehty neljässä kaupungissa, ja malleja voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Artikkeli

Kehotietoisuutta oppilaitoksiin - pilottina Sibelius-lukion psykologian opiskelijat

Mieli liikkeelle -hanke tarjoaa kehotietoisuustyöpajoja pilottioppilaitoksilleen toisella asteella ja korkeakouluissa kevään 2023 aikana. Työpajojen keskeinen tavoite on selvittää, kokevatko opiskelijat kehon kuunteluun ja tarkkailuun liittyvät harjoitteet hyödyllisinä. Hyvinvoinnin vahvistaminen kokemuksellisesti omaan kehoon syventymällä on yksi keino tukea opiskelukykyä ja tulevaa työkykyä.

Artikkeli

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamista edistetään suunnitelmallisella hyvinvointijohtamisella

Syksyllä 2022 Vape-hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa on toteutettu kehittämistoimenpiteitä työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan johtamisessa. Tuloksena on syntynyt kaupunkikohtaisia kirjauksia, joihin johto ja esihenkilöt voivat jatkossa tukeutua.

Lisätietoa kehittämisprojekteista

Anu Kangasniemi

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406847006

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352

Saara Koskinen

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Teemu Ripatti

Ohjelmakoordinaattori, Programme Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504141449

Lisätietoa tutkimuksesta

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Heidi Leppä

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504960084

Heidi Syväoja

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133