uutinen 11.1.2024

Toimintamalleja opiskeluarkeen - opas opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen on julkaistu

Teksti
Essi Nirhamo

Oppilaitosten rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa on merkittävä. Opiskelupäivien aikaisen liikkumisen lisääminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat keinoja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia  ja opiskelukykyä. Mieli liikkeelle -hankkeen kokoama opas pyrkii vastaamaan oppilaitosten tarpeeseen konkreettisista ja helposti saatavilla olevista toimintamalleista, joilla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista toisella asteella ja korkeakouluissa.

Nuori henkilö katsoo kameraan ja nauraa. Oikeassa yläkulmassa Mieli liikkeelle -hankkeen logo.

Oppilaitosten ja opiskeluhuollon henkilöstöllä on keskeinen rooli opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistämisessä. Liikkumisen lisääminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat tähän yksi keino. Tapoja opiskelupäivien aikaisen liikkeen lisäämiseen on monia ja tärkeintä on toteuttaa sitä itselle ja opiskelijoille luontaisella tavalla. Mieli liikkeelle -hankkeen kokoama toimintamalliopas tuo erilaisia vaihtoehtoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen kaikkien saataville.

Opas huomioi erilaiset ympäristöt ja opiskelijat 

Opas sisältää 29 erilaista opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista edistävää toimintamallia. Oppaan ensimmäisessä osiossa kuvataan toimintamalleja, jotka tukevat liikkumisen ja hyvinvointiteemojen sisällyttämistä osaksi opetusta ja ryhmänohjausta. Näitä ovat esimerkiksi toiminnallinen opetus, aktiiviset tauot oppitunneilla sekä hyvinvointitaitojen harjoittelu osana opintoja. 

Toisessa osiossa kuvataan toimintamalleja, joilla oppilaitoksen kaikille opiskelijoille pyritään turvaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Osiossa käsitellään esimerkiksi opiskelijoiden tarpeiden selvittämistä ja niihin reagoimista sekä erilaisten kohderyhmien huomioimista ja tavoittamista. 

Kolmannessa osiossa toimintamallit keskittyvät moniammatilliseen ja eri sektorien toimijoiden väliseen yhteistyöhön opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Nämä toimintamallit tukevat esimerkiksi terveyden kannalta liian vähän liikkuvien tai muuten hyvinvointiinsa tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistamisessa, liikkumisen ja hyvinvointiteemojen puheeksi ottamisessa sekä sopivien tukimuotojen löytämisessä. 

Toimintamalleja kehitetty ja kokeiltu Mieli liikkeelle -pilottioppilaitoksissa

Oppaaseen on koottu Mieli liikkeelle -hankkeen pilottioppilaitoksissa sekä hankkeen yhteistyöverkostossa kehitettyjä ja kokeiltuja opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja. Oppaan tarkoituksena on tukea oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista edistäväksi. Tavoitteena on, että oppaaseen kootut toimintamallit madaltavat oppilaitosten ja opiskeluhuollon henkilöstön kynnystä sisällyttää opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia edistäviä toimia omaan työhönsä. Kaikkeen ei tarvitse tarttua heti, vaan kannattaa valita itselle luontevin tapa edistää opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia, askel kerrallaan. Oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut, mutta toimintamalleista voivat hyötyä kaikki, jotka kohtaavat opiskelijoita tai toimivat tavalla tai toisella liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisen parissa.

Lataa Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen oppilaitoksissa -opas käyttöösi täältä

Mieli liikkeelle -hankkeen verkkosivut

Lisätietoja

Saara Koskinen

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Essi Nirhamo

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504094268