artikkeli

Miten olis liikuntatutorit? - InnoFlashin ideamyllystä uusia malleja liikkumiseen ja yhteisöllisyyteen

Teksti
Tiina Riuttanen
Kuva
Tiina Riuttanen ja Essi Nirhamo

Rajakadun kampuksella pyörittiin post it -lappujen keskellä. InnoFlash-opintojaksolla eri alojen opiskelijat miettivät tiimeissä ratkaisuja ja konsepteja heille annettuun haasteeseen. Likesin Mieli liikkeelle -hanke pisti opiskelijat miettimään, miten liikkumisella lisätään korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Suvi Siekkinen ja Veera Marttinen katsovat seinällä olevia post it -lappuja.

Tässä on tiimissä kaksi opiskelijaa Tiimiakatemiasta (Ada-Ellen Virtanen ja Oskari Vertala), yksi sairaanhoitajaopiskelija (Tiina Savikuja) ja kaksi restonomiopiskelijaa (Suvi Siekkinen ja Veera Marttinen). He eivät ole tunteneet toisiaan aiemmin, mutta yhteistyö lähti rullaamaan hyvin. Valokuvassa ovat Veera Marttinen (takana) ja Suvi Siekkinen.

Liikkuminen ja opiskelijoiden hyvinvointi on ajankohtainen aihe. Tässä InnoFlash-toimeksiannossa opiskelijat pääsivät kuitenkin ensimmäistä kertaa itse ideoimaan; pääasiassa opiskelijoille tarjoillaan muiden miettimiä, ”valmiiksi annettuja” malleja.

Tiimi lähti purkamaan toimeksiantoa valitsemalla kohderyhmäksi aikuisopiskelijat/aikuisemmat opiskelijat, joilla saattaa olla jo perhettä ja jotka eivät pysty tai halua osallistua kaikkiin perinteisiin haalaripippaloihin.

Lennokkaita ideoita ja toteutettavia ideoita

”Meillä on kolme konseptia, joista yksi on lennokas ja pari sellaista, että ne voisi toteuttaa käytännössä”, tiimi kertoo.

Ensimmäisessä konseptissa ideana on pari kertaa vuodessa järjestettävä metsäretki, jonne voisi ottaa myös lapset mukaan. Toisessa konseptissa ehdotetaan vapaavalintaisiin kursseihin opintojaksoa liikkumisesta ja ryhmäytymisestä.

”Toimivin konseptimme on varmaankin liikuntatutorit. Liikuntatutorit vetäisivät ja kannustaisivat pienellä kynnyksellä opiskelijoita mukaan erilaisiin liikuntaryhmiin, ja siinä samalla tutustuisi toisen alan opiskelijoihin. Viestintää varten olisi WhatsApp-ryhmät.”

Nyt kun tiimi on miettinyt liikkumista ja hyvinvointia, niin miten se on vaikuttanut omaan liikkumiseen?

Veera pohtii, että opiskelukiireistä huolimatta liikkumisrutiineista on pidettävä kiinni vapaa-ajalla. ”Meitä voisi kannustaa seisomaan ja jumppaamaan kesken oppitunnin - se ei häiritse opetusta eikä opiskelua”, Ada-Ellen sanoo - ja osa tiimistä peukuttaa, että sellaista on jo ollutkin.

Toimeksiantajan ajatuksia

Mieli liikkeelle -hankkeen asiantuntija Essi Nirhamo ja projektipäällikkö Saara Koskinen iloitsevat InnoFlash-opintojakson tuloksista.

 • Kaikki opiskelijaryhmät tekivät hienoa työtä ja saimme monia ideoita, joita voimme jatkojalostaa ja hyödyntää hankkeessa myös valtakunnallisella tasolla.
 • Tärkeää oli saada opiskelijoiden ääntä kuuluviin ja tarpeita näkyviin. Opiskelijoissa on uskomaton potentiaali ja sitä tulisikin hyödyntää entistä monipuolisemmin heidän hyvinvointiaan tukevien toimien suunnittelussa
 • Liikuntatutor-toiminta nousi todella monessa ideassa esille ja se nähdään opiskelijoiden toimesta selkeästi tärkeänä keinona edistää opiskelijoiden liikkumista ja yhteisöllisyyttä. Toinen monissa ideoissa esille noussut keino oli liikkumisen sisällyttäminen opintoihin tai opetukseen, koska silloin on mahdollista tavoittaa kaikki opiskelijat. 
 • Hankkeen näkökulmasta hienoa oli jo pelkästään se, että viikon ajan 70 opiskelijaa pysähtyi liikkumisen ja yhteisöllisyyden edistämisen sekä yksinäisyyden vähentämisen teemojen äärelle. Innoflash toimi näin myös tietoisuuden lisäämisen keinona. 

Opiskelijoiden jaksamisen tukeminen

Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen  

 •  Psyykkinen oireilu on lisääntynyt ja joka neljäs kokee itsensä yksinäiseksi.
 • Keskimäärin joka kolmas opiskelija ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluryhmään. 
 • Korkeakouluopiskelijoista vain noin puolet liikkuu terveyden kannalta riittävästi. 
 • Korkeakouluopiskelijat istuvat päivittäin jopa 11 tuntia vuorokaudessa                                                                                                                                         

Liikkumisella voidaan tukea korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä opiskelukykyä: 

 •  Liikkuminen voi luoda mielihyvän, virkistymisen ja ilon kokemuksia. 
 • Liikkuminen voi tukea opiskelijoiden psykologisten perustarpeiden täyttymistä vahvistamalla sosiaalisia suhteita sekä autonomian ja merkityksellisyyden kokemuksia.
 • Erityisesti ryhmässä tapahtuvan liikkumisen on todettu lisäävän yksilön kokemusta yhteenkuuluvuudesta Liikkuminen voi ennaltaehkäistä monia kroonisia kansansairauksia ja mielenterveyden ongelmia.