artikkeli

SchoolWell-hanke aloittaa podcast-sarjan

Miten voisimme tukea lasten liikunnallista elämäntapaa, ja miten liikkuminen vaikuttaa oppimiseen? Mitä puhelimille tulisi tehdä kouluissa? Entä miten tulisi suhtautua siihen, että nuorten elämä on nykyään sosiaalisessa mediassa?

Kuvituskuva. Kuvittaja Oskari Niemelä.

SchoolWell-hankkeen tuottaman Kouluilta-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu Spotify-palvelussa. Kouluilta-podcast vastaa koulun arkea käsitteleviin ajankohtaisiin kysymyksiin tutkimuksen näkökulmasta.

Podcastin jaksoissa ovat keskustelemassa SchoolWell-hankkeen vuorovaikutusvastaava, Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä sekä hankkeen konsortiojohtaja, Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori Kirsi Pyhältö yhdessä aiheeseen perehtyneiden tutkija- ja asiantuntijavieraiden kanssa. Joka toisessa jaksossa aiheesta jatkavat Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnan tutkimusjohtaja Tiina Soini-Ikonen ja vaihtuvat opettajavieraat.

Ensimmäisen jakson aiheena lasten ja nuorten fyysinen kunto

  • Onko lasten ja nuorten kunto jopa niin huono, ettei koulupäivää jakseta olla fyysisesti paikalla?
  • Miten voisimme vähentää istumista koulupäivien aikana?
  • Entä miten voisimme tukea lasten liikunnallista elämäntapaa?

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on nykypäivänä yksi kouluikäisten suurimmista haasteista, ja se vaikuttaa lasten ja nuorten jaksamiseen koulupäivän aikana. Miten voisimme koulussa tukea lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa?

Näistä aiheista keskustelemme juuri julkaistussa Kouluilta-podcastin ensimmäisessä jaksossa, Liike lääkkeenä oppimiseen. Mika Niemelän ja Kirsi Pyhältön kanssa keskustelemassa ovat tutkijavieraat, liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Timo Jaakkola ja kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Timo Jaakkolalla on 20 vuoden opetuskokemus motoristen perustaitojen ja motorisen oppimisen opettamisesta liikunnanopiskelijoille. Hän on tutkinut mm. lasten ja nuorten liikkumista, motoristen taitojen kehittymistä, oppimista ja fyysistä kuntoa, liikkumismotivaatiota, sekä oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista.

Mikko Huhtiniemi vastaa valtakunnallisen Move! - Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmän kansallisesta kehittämisestä sekä toiminnan koordinoimisesta. Lisäksi hän toimii liikuntatieteellisessä tiedekunnassa eri tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeissa, joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä ja liikkumista. Hän on tutkinut mm. kouluikäisten fyysistä kuntoa, motorisia taitoja ja liikkumista sekä oppilaiden motivaatio- ja tunnekokemuksia liikuntakasvatuksessa.