Mieli liikkeelle

Projektin kesto 15.12.2021-30.6.2023

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Henkilö seisoo kamera kädessään ja hymyilee.

Koronapandemian aikainen etäopiskelu ja rajoitustoimet ovat kuormittaneet opiskelijoita entisestään: masennus- ja ahdistusoireilu sekä yksinäisyyden tunne ovat lisääntyneet, ja nuorten hyvinvointi on entistä enemmän polarisoitunutta. Pandemian aikana on huomattu, että oppilaitoksilla on suuri merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. 

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset pyrkivät kehittämään opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja liikkumista lisääviä toimenpiteitä omista lähtökohdistaan. Pilottihankkeina mukana ovat Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Turun kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kokonaisuudessaan pilottihankkeet käsittävät lähes 30 000 opiskelijaa ja 2 300 työntekijää. 

Hankekokonaisuutta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes, joka toimii pilottioppilaitosten tukena toimintakulttuurin muutoksessa, arvioi toimenpiteiden vaikutuksia ja levittää valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä. 

Hankekokonaisuuden keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Liikkuva opiskelu -ohjelma, Iloliike-hanke sekä mielenterveystoimijat Mieli ry ja Nyyti ry. Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus on osa valtakunnallista Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Lisätietoja

Saara Koskinen

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Kerttu Keto

Viestinnän asiantuntija, Communication Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504303429