Mieli liikkeelle

Projektin kesto 15.12.2021-30.9.2023

Projekti on saanut jatkoa 1.9.2023 alkaen. Sivuja päivitetään syksyn aikana.

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Mieli liikkeelle -hankkeen logo. Kaksi henkilöä kävelee katsoen toisiinsa ja jutellen. Taustalla pari puuta.

Koronapandemian aikainen etäopiskelu ja rajoitustoimet ovat kuormittaneet opiskelijoita entisestään. Masennus- ja ahdistusoireilu sekä yksinäisyyden tunne ovat lisääntyneet, ja nuorten hyvinvointi on entistä enemmän polarisoitunutta. Pandemian aikana on huomattu, että oppilaitoksilla on suuri merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. 

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset pyrkivät kehittämään opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja liikkumista lisääviä toimenpiteitä omista lähtökohdistaan. Pilottihankkeina mukana ovat Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Turun kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kokonaisuudessaan pilottihankkeet käsittävät lähes 30 000 opiskelijaa ja 2 300 työntekijää. 

Lue lisää pilottihankkeista

Hankekokonaisuutta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes, joka toimii pilottioppilaitosten tukena toimintakulttuurin muutoksessa, arvioi toimenpiteiden vaikutuksia ja levittää valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä. 

Hankekokonaisuuden keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Liikkuva opiskelu -ohjelma, Iloliike-hanke sekä mielenterveystoimijat MIELI ry ja Nyyti ry. Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus on osa valtakunnallista Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Hankekokonaisuuden verkosto

Kuviossa esitellään sisäkkäisillä kehillä Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuden keskeiset toimijat.

Kuviossa esitellään Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuden keskeiset toimijat. Kehät:
1.    Toiminnan ytimessä ovat opiskelijat sisältäen opiskelijakunnat ja -järjestöt.
2.    Toisella kehällä ovat opettajat, opiskeluhuolto sekä muu henkilöstö.
3.    Kolmannella kehällä ovat Mieli liikkeelle -pilottihankkeet: Helsingin kaupunki, OSAO, Oulun kaupunki, Turun kaupunki ja Xamk sekä paikalliset toimijat.
4.    Uloimmalla kehällä ovat Mieli liikkeelle -koordinaatiohanke sekä yhteistyökumppanit Liikkuva opiskelu -ohjelma, Iloliike-hanke, MIELI ry, Nyyti ry ja muu yhteistyöverkosto.

Ajankohtaista Mieli liikkeelle -projektissa

Mielitekoja-verkkotapahtuma

Opiskelijoiden mielen hyvinvointi puhuttaa ja ihan syystä. Mieli liikkeelle -hanke ja Vastuullinen valmennus kokosivat opiskelijoiden toivomista hyvinvointiin liittyvistä aiheista työpajat: Puhu itsellesi niin kuin ystävällesi, Opi toimimaan kaaoksen keskellä, Entä jos ei huvita, ehdi tai jaksa liikkua ja Kehotietoisuus jaksamisen tukena.

Artikkeli

Kehotietoisuutta oppilaitoksiin - pilottina Sibelius-lukion psykologian opiskelijat

Mieli liikkeelle -hanke tarjoaa kehotietoisuustyöpajoja pilottioppilaitoksilleen toisella asteella ja korkeakouluissa kevään 2023 aikana. Työpajojen keskeinen tavoite on selvittää, kokevatko opiskelijat kehon kuunteluun ja tarkkailuun liittyvät harjoitteet hyödyllisinä. Hyvinvoinnin vahvistaminen kokemuksellisesti omaan kehoon syventymällä on yksi keino tukea opiskelukykyä ja tulevaa työkykyä.

Artikkeli

Liikuttavat kokeilut käynnissä oppilaitoksissa

Mieli liikkeelle -pilottihankkeissa on vuoden 2022 aikana toteutettu opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimintoja liikkumisen keinoin. Artikkelissa esitellään kolmen pilottihankkeen erityispiirteitä ja vahvuuksia.

Uutinen

Oppilaitokset kehittävät liikunnallisia ratkaisuja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi.

Liity postituslistallemme

Haluatko kuulla lisää opiskelijoiden mielen hyvinvointiin liittyvistä aiheista sekä hankkeemme kuulumisista, tapahtumista ja koulutuksista? Se onnistuu liittymällä alla olevan lomakkeen kautta sähköpostilistallemme. Lähetämme tiedotteita sähköpostitse enintään kerran kuussa. Postituslistalta voi poistua milloin tahansa.

Liity sähköpostilistalle täältä

Lisätietoja

Saara Koskinen

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Kerttu Keto

Viestinnän asiantuntija, Communication Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504303429

Essi Nirhamo

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504094268