uutinen 24.5.2024

Juuri julkaistu Liikkuen opiskelukykyä -malli kokoaa yhteen liikkumisen keinot ja hyödyt

Tutkimusten mukaan liikkumisella on useita positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden opiskelukykyyn: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimisen edellytyksiin. Uusi Liikkuen opiskelukykyä -malli tekee näkyväksi ja perustelee liikkumista tukevien toimenpiteiden merkitystä oppilaitoksissa. Mallin avulla eri toimijat ja opiskelijat itse saavat ideaa siitä, millä tavalla opiskelukykyä voidaan edistää liikkumisen keinoin.

Piirroskuva oppilaitoksesta ja hahmosta lähestymässä sitä. Teksti "Liikkuen opiskelukykyä".

Malli pohjautuu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuonna 2022 päivittämään opiskelukykymalliin (Kunttu 2006) ja tarkastelee opiskelukykyä sekä sen eri osa-alueita liikkumisen näkökulmasta. Liikkuen opiskelukykyä -mallissa avataan liikkumisen suotuisia vaikutuksia opiskelijan voimavaroihin ja opiskelutaitoihin sekä tarkastellaan sitä, miten liikkumista voidaan hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa. Malli antaa myös esimerkkejä siitä, miten liikkumisella voidaan edistää hyvinvointia tukevaa opiskeluympäristöä.

YTHS:n julkaisema Liikkuen opiskelukykyä -malli on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin (Liikkuva opiskelu ja Mieli liikkeelle -hanke) koordinoimana yhteistyössä Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ja YTHS:n kanssa.

Tutustu Liikkuen opiskelukykyä -malliin YTHS:n sivuilla.

Lisätietoja

Saara Koskinen

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Anu Kangasniemi

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406847006

Kirsti Siekkinen

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503685250