Mieli liikkeelle -projektin koulutukset ja tapahtumat

Mieli liikkeelle -projekti järjestää koulutuksia ja tapahtumia oppilaitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Liike pistää opiskelijoiden mielen hyrräämään - tilaa henkilöstökoulutus

Teksti: Liike pistää mielen hyrräämään. Henkilöstökoulutus toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Kuva: Laiskiainen roikkuu puussa. Oikeassa yläkulmassa Mieli liikkeelle -hankkeen logo.

Henkilöstökoulutus opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan vahvistamiseksi toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Tutkimusten mukaan liike vaikuttaa positiivisesti mielialaan, jaksamiseen ja oppimiseen. Jo pienillä arjen aktiivisuutta lisäävillä muutoksilla on merkitystä. Opiskelupäivien aikainen liikkuminen ja paikallaanolon tauottaminen kuuluvat osaksi yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Ne ovat loistavia keinoja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Liike pistää mielen hyrräämään -koulutus tarjoaa henkilöstölle tietoa ja taitoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden edistämiseksi liikkumisen ja toiminnallisuuden keinoin.  

Sisältö ja toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa lähi- tai etätoteutuksena.

Osio 1: Teemat tutuiksi 45 min

  • Mitä tiedämme opiskelijoiden mielen hyvinvoinnista ja liikkumisesta tällä hetkellä?
  • Liikkuminen ja toiminnallisuus osana opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämistä  
  • Opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet kuuluvat osaksi opiskeluhuoltotyötä – mikä on minun roolini?
  • Liikkeen lisääminen kannattaa tehdä itselle ja opiskelijoille luontevalla tavalla

Osio 2: Ideoista tekoihin 45–90 min (vapaavalintainen jatko-osa koulutusosiolle 1)

  • Keskustelun ja yhdessä ideoinnin avulla etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, joita osallistujat voivat lähteä toteuttamaan omassa oppilaitoksessaan.  
  • Koostetaan toimintasuunnitelma ideoiden viemiseksi käytäntöön.

Kouluttajat

Saara Koskinen, projektipäällikkö, Mieli liikkeelle -hanke/Liikkuva opiskelu (Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri (liikuntalääketiede), opettaja ja fysioterapeutti. Viimeiset vuodet olen työskennellyt opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämisen parissa ammatillisen koulutuksen opettajana ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä toimin Mieli liikkeelle -hankkeen projektipäällikkönä, muissa lasten ja nuorten terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä sekä opettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä koen tärkeäksi sen, että oppilaitoksissa edistetään toimintaa, joka rakentuu opiskelijoiden ja henkilöstön lähtökohdista, tarpeista ja toiveista käsin. Toimintaa tulisi suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä. On tärkeää pysähtyä kuulemaan ja kohtaamaan erityisesti heitä, jotka tarvitsevat tukea hyvinvointiinsa. Parhaassa tilanteessa liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen onnistutaan sitomaan osaksi oppilaitoksen arkea sekä jo olemassa olevia käytänteitä ja rakenteita, kuten osaksi opetusta. Pienet toimintatapojen muutokset voivat olla jo tosi vaikuttavia, eivätkä rasita opettajia tai opiskelijoita lisää - päinvastoin! Ne voivat lisätä iloa, puhtia ja sitoutumista opiskeluun.  

Essi Nirhamo, asiantuntija, Mieli liikkeelle -hanke/Liikkuva opiskelu (Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri (liikuntalääketiede) ja ensihoitaja amk. Lisäksi olen täydentänyt koulutustani psykologian opinnoilla. Viimeiset vuodet olen työskennellyt eri kohderyhmien liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen valtakunnallisen kehittämisen, palvelumuotoilun ja kouluttamisen parissa. Tällä hetkellä toimin opiskelijoiden terveyden edistämisen asiantuntijana Mieli liikkeelle -hankkeessa ja Liikkuvassa opiskelussa. Työpöydälläni on esimerkiksi opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämiseen ja liikuntaneuvontaan liittyviä tehtäviä.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä näen tärkeäksi, että oppilaitoksissa tunnistetaan liikkumisen mahdollisuudet opiskelijoiden psykologisen hyvinvoinnin ja voimavarojen tukemisessa entistä vahvemmin ja toimia sisällytään jokapäiväiseen arkeen. Lisäksi näen keskeisenä sen, että oppilaitoksissa ja opiskeluhuollossa on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen sujuvasti toimivat palvelupolut. Palvelupolku alkaa siitä, että hyvinvoinnin teemat otetaan opiskelijoiden kanssa puheeksi matalalla kynnyksellä ja tukea tarvitsevat opiskelijat ohjautuvat niiden tukipalveluiden pariin, joista he voivat aidosti hyötyä.

Lisätietoja ja koulutuksen tilaus

Saara Koskinen

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Essi Nirhamo

Asiantuntija, Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504094268

Hyvinvointitutor-koulutus

Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä. Koulutuksessa perehdytään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kulmakiviin, mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä opiskelijahyvinvointia edistävän ilmapiirin luomiseen. Hyvinvointitutor-koulutus on suunnattu oppilaitosten henkilöstölle eli opettajille ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille, jotka vastaavat tutortoiminnasta ja edistävät opiskelijahyvinvointia osana työtään. 

Hyvinvointitutor-koulutusta ja hyvinvointitutor-toimintamallia on kehitetty osana Likesin Hyvinvointia lukioon -hanketta (2019–2022).

Artikkeli

Hyvinvointitutor-koulutukset käynnistyvät toukokuussa

Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä. (5.4.2022)

Artikkeli

Ilmoittautuminen kevään 2022 Hyvinvointitutor-koulutuksiin on alkanut

Hyvinvointitutor-koulutus antaa valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseen oppilaitoksessa. Helmikuussa 2022 järjestetään yksi ruotsinkielinen ja yksi ammattioppilaitoksien henkilöstölle suunnattu koulutus. (8.11.2021)

Iloliike-koulutus

Iloliike-koulutusten ytimessä on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen positiivisen psykologian avulla. Koulutus on suunnattu kaikille opettajille ja muille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa ja konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen.

Iloliike-koulutuksia tehdään räätälöidysti oppilaitoksille. Jos sisällöt kiinnostavat, ota yhteyttä!

Lue lisää Iloliike-hankkeen sivuilta