Mieli liikkeelle -projektin materiaalit

Mieli liikkeelle -projektissa tuotetaan erilaisia materiaaleja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä sekä näiden yhteyksistä liikkumiseen. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissäsi esimerkiksi opetuksessa ja liikkumisen edistämistyössä.

Palautumisen materiaalit

Palautuminen on tärkeä osa hyvinvointia ja keinoja siihen on monia. Uudet materiaalimme esittelevät tiiviisti palautumisen hyötyjä ja ohjaavat miettimään itselle toimivia keinoja palautumiseen. Materiaalit ovat saatavilla sekä saavutettavina pdf-tiedostoina että A3-kokoisina julisteina. Tulosta julisteet vaikka luokkahuoneesi seinälle! 

Infograafit

Infograafeissa selvennetään tiiviisti ja ymmärrettävästi liikkumisen yhteyksiä oppimiseen ja mielen hyvinvointiin. Kunkin infograafin yhteydessä on infograafia avaava teksti lähteineen. Infograafit ovat painokelpoisia.

Mieli liikkeelle opiskeluyhteisöissä -webinaarin materiaalit

31.8.2022 järjestetyssä tilaisuudessa perehdyttiin opiskelijoiden mielenterveyden nykytilaan sekä liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin yhteyksiin ja inspiroiduttiin uusista tavoista edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia liikkumisen avulla. Webinaarissa nähdyt ja kuullut asiantuntijoiden sekä Mieli liikkeelle -hankkeessa mukana olevien oppilaitosten puheenvuorojen materiaalit ovat nyt käytettävissäsi.

Mielen hyvinvoinnin teemasparrit

Mieli liikkeelle -hanke tarjoaa pilottioppilaitostensa henkilöstölle mielen hyvinvoinnin teemasparreja. Tapaamisten tavoite on tukea oppilaitosten henkilöstöä nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisessä tarjoamalla ohjausta ja vertaistukea pulmiin, joita he mahdollisesti kohtaavat työssään opiskelijoiden kanssa. Tapaamisissa kuullaan asiantuntijan lyhyt taustoitus päivän aiheesta sekä keskustellaan ja käsitellään aihetta osallistujien nostamien tosielämän esimerkkien kautta. 

Välineitä nuorten mielenterveyden tukemiseen oppilaitoksissa 30.9.2022

Ensimmäisessä mielen hyvinvoinnin teemasparrissa MIELI ry:n ja Nyyti ry:n asiantuntijat Anni Helotie ja Eeva Kolttola esittelivät järjestöjensä tarjoamia materiaaleja nuorten mielenterveyden tukemiseen.

Uupumus ja jaksamisen tukeminen 25.11.2022

Asiantuntija Eeva Kolttola Nyyti ry:stä alusti aihetta: mitä on uupumus? Miten uupumus voi nuorella näyttäytyä? Miten oppilaitoksessa voisi tukea opiskelijan jaksamista? Tutustu Eevan kattavaan materiaaliin alta.

Sosiaalisesti jännittävien tilanteiden ennakointi nuorten kanssa 13.1.2023

Asiantuntija Anni Helotie MIELI ry:stä kertoi, mitä sosiaalinen ahdistus ja jännittäminen on ja miten se voi nuorella ilmetä. Lisäksi pohdittiin, millaisilla keinoilla sosiaalisia tilanteita jännittävää nuorta voisi tukea. Tutustu Annin materiaaleihin alta.

Psyykkisesti kuormittuneen opiskelijan tukeminen liikkumisen ja kehollisten menetelmien avulla 10.2.2023

Anu Kangasniemi (Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu) perehdytti muun muassa keho-mieli-yhteyteen sekä siihen, miten psyykkisesti kuormittunutta opiskelijaa voi oppilaitosympäristössä tukea. Katso alta Anun kattava diasarja aiheesta.

Vertaistoiminnalla hyvinvointia

Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirja on suunnattu oppilaitosten henkilöstölle: opettajille ja muille opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille. Käsikirja sisältää konkreettisia harjoitteita ja käytännöllisiä ohjeita oppilaitosten arjen hyvinvointitoimien suunnitteluun.

Klikkaa tästä Hyvinvointitutor-käsikirjaan