uutinen 17.2.2023

Uudistuvan oppimisen tutkimustiimi – siellä se tutkimus asuu! 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun uudistuvan oppimisen vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä oppimista, koulutusta ja opettajuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Kahdeksan Jamkin työntekijää seisoo portaikossa ja katsoo ylöspäin kohti kuvaajaa

Uudistuvan oppimisen tutkimus on luonteeltaan soveltavaa, monimenetelmällistä ja käytäntöläheistä. Sitä tehdään kiinteässä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, työelämäverkostojen ja tutkimukseen osallistujien kanssa. Soveltava tutkimus tuottaa tuloksia ja tietoa, jota pyritään levittämään työelämäläheisten oppimisen ekosysteemien - oppilaitosten, opetusalan ammattilaisten ja työelämän oppimisympäristöjen käyttöön. 

– Tutkimuksemme nojaa Jamkin Osaaminen kilpailukyvyksi -strategiaan tukemalla tutkimukseen perustuvaa korkeakouluoppimista ja -opetusta, kertoo johtava tutkija Sirpa Laitinen Väänänen, joka vetää uudistuvan oppimisen tutkimustoimintaa ja tutkimustiimiä. 

Vuonna 2022 uudistuvan oppimisen tutkimus kohdistui muuan muassa ammatillisten oppilaitosten hyvinvointiin, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen verkkoympäristössä, ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tutkimukseen, simulaatiopedagogiikan ja oppimisanalytiikan oppimista ja ohjaamista tukevaan hyödyntämiseen. Jamkin tutkijat tutkivat myös opiskelijahyvinvoinnin tuen ja ohjauksen toimintatapoja korkeakouluissa. 

– Uudistuvan oppimisen tutkimustiimiä lähdettiin rakentamaan keväällä 2021 ja sitä on vahvistettu vuoden 2022 aikana kahdella tutkijalla. Lisäksi tiimissämme työskentelee toimintaamme tukevia eri asiantuntijoita. Vaikka tiimimme toiminta on nuorta, olemme tuottaneet jo 36 julkaisua vuoden 2022 loppuun mennessä, toteaa Laitinen-Väänänen ylpeänä. 

Uudistuvan oppimisen tutkimustiimissä on mukana seuraavia tutkijoita ja asiantuntijoita (ks. uutisen kuva): johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen, vanhempi tutkija Minna Silvennoinen, päällikkö, TKI Hannele Torvinen, tutkimusassistentti Susanna Kannisto, vanhempi tutkija Eila Burns, koordinaattori Heini Ikäheimo, asiantuntija Ilona Laakkonen ja suunnittelija Auli Sesay.  

Kuule lisää uudistuvan oppimisen tutkimuksesta - osallistu webinaariin 14.3.2023:

Uudistuvan oppimisen tutkimus Jamkissa -webinaari

Tervetuloa Jamkin Uudistuvan oppimisen tutkimuksen 2. kansalliseen webinaariin 14.3.2023!

Tutkimus uudistuvassa oppimisessa

Uudistuva oppiminen -vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä oppimista ja koulutusta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä koko oppimisen ekosysteemissä.

Lisätietoja:

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496