uutinen 14.9.2023

Työn tuunaaminen, työn merkityksellisyys ja muotoiluajattelu työhyvinvoinnin kehittämisessä -julkaisu

Julkaisussa tarkastellaan työhyvinvointia ja sen kehittämistä. Näkökulmina ovat työn tuunaaminen, työn merkityksellisyys ja muotoiluajatteluun perustuva työhyvinvoinnin muotoilu. Artikkeleista koostuva julkaisusarja on suunnattu toimialasta riippumatta työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Sisällöissä tarkastellaan työhyvinvointia, työn imua ja työn merkityksellisyyttä, lisäksi tarkastellaan työn tuunaamisen ja muotoiluajattelun mahdollisuuksia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Julkaisu on laadittu Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuosina 2021–2023 toteuttamassa Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työhyvinvointiin-projektissa (TarMu). Projektin tavoitteena on ollut vahvistaa palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia kehittämällä työssä jaksamista, työn merkityksellisyyttä ja työn tekemisen tapoja. Projektiin on osallistunut palliatiivisen terveydenhuollon moniammatillisia työyhteisöjä.

Projektin rahoittajana on toiminut Jamkin lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävällä tuella.

Julkaisun kansi, TarMu