uutinen 6.8.2023

Kohtaamisia palliatiivisessa hoidossa -podcastsarja julkaistu

Kohtaamisia palliatiivisessa hoidossa -näyttökuva

Kohtaamisia palliatiivisessa hoidossa -podcastsarja on nyt kuunneltavissa kokonaisuudessaan Spotifyissa. Sarjan jaksoissa aiheina on palliatiivisessa hoitovaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä kohtaaminen, sairaalapastorin rooli moniammatillisessa palliatiivisessa hoitotyössä, psykiatrisen sairaanhoitajan rooli arjen palliatiivisessa työssä, työhyvinvointi fysioterapian näkökulmasta sekä perhepsykoterapeutin työ. Sarjan viimeisessä jaksossa käsitellään TarMu-projektia palliatiivisen hoidon työhyvinvoinnissa. 

Podcastien sisältötoiveet nousivat palliatiivisen hoitotyön ammattilaisten keskuudesta. Jaksoissa vierailleet palliatiivisen hoitotyön ammattilaiset jakoivat työhönsä ja työhyvinvointiin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesti. Jaksoja voidaankin hyödyntää muun muassa työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä. 

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle monenlaista kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon päämääränä on lievittää kipua ja muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen.

Podcast-sarja on tuotettu osana Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työhyvinvointiin (TarMu) -projektia. Projektin tavoitteena on vahvistaa palliatiivisen moniammatillisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työyhteisöjen uudistumista kehittämällä työssä jaksamista, työn merkityksellisyyttä ja työn sujuvuutta.

Lisätietoja