uutinen 7.3.2022

Elintarviketuotannon ja -jakelun toimijoiden kyberpoikkeamanhallinnan toimintaohjeita kehitetään Jamkissa

Elintarvikearvoketjun toimijat ovat suurelta osin riippuvaisia toimivista tietojärjestelmistä koko ketjun osalta alkutuotannosta kuluttajalle. Tähän digitaaliseen ympäristöön negatiivisesti vaikuttamalla voidaan saada pahaa jälkeä aikaiseksi. Seuraukset voivat olla äärimmäisen vakavia ja vaikuttaa pahimmillaan koko Suomen huoltovarmuuteen ja toimintakykyyn. 

Kuvassa naisen käsissa tietokone. Taustalla on elintarvikeketjuun liittyvää kuvitusta

Helmikuussa Jamkissa käynnistyi Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa -hanke. Päätavoitteena on analysoida kyberpoikkeamatilanteissa tarvittavia prosesseja ja tuottaa prosesseissa tarvittavia toimintaohjeita elintarviketuotannon ja -jakelun arvoketjun yrityksille. Täten voidaan varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittisen elintarvikeketjun jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberturvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. 

”Toimintaohjeiden kehittämisessä tulee huomioida elintarvikearvoketjun eri osien eroavaisuudet. Kyberpoikkeamienhallinta näyttäytyy hyvin eri tavalla alkutuotannon toimijalle kuin isolle elintarviketeollisuuden tai kaupan alan yritykselle. Toisaalta keskinäisriippuvuuksia on eri toimijoiden välillä paljon”, toteaa projektipäällikkö Elina Suni.

Hankkeen tuloksilla parannetaan digitalisoituvan maatalouden sekä sen tuotteita jalostavan elintarviketeollisuuden riskienhallintaa ja osaltaan mahdollistetaan maataloustuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä. Hankkeen avulla turvataan kansallista varautumista kyberhäiriöihin ja elintarviketuotannon huoltovarmuutta.

”Hankkeessa syntyvät toimintaohjeet tulevat avoimesti kaikkien saataville. Toimintaohjeita tullaan hyödyntämään myös toimialan kyberturvallisuusharjoituksissa, joille luodaan valmiuksia Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja arvoketjun kansallisten toimijoiden kesken alkaneessa yhteisessä kyberturvallisuuden kehittämishankkeessa, nimeltään Elintarvikeketjun kyberturvallisuus”, kertoo Suni.

Yhteistyötä tehdään Biotalousinstituutin sekä alan yritysten ja viranomaisten kanssa. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Instituutin Kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC.

Lisätietoja projektista 

Kysy lisää

Elina Suni

Projektipäällikkö, Project Manager
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358406495054